Course: Theory Sport and Physical Education

« Back
Course title Theory Sport and Physical Education
Course code KTV/0162
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Louka Oto, PaedDr. CSc.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
Learning outcomes
Understanding of basic concepts and relationships in sport, physical education and physical recreation in relation to related institutional, economic, legal and environmental aspects.
Students can explain basic economic, legislative, institutional and environmental aspects and relationships in sport, physical education and physical recreation.
Prerequisites
general overview in the field of social sciences

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. I. vyd.Praha: East Publishing, 2000.
 • DOLEŽAL, T. ,MÁLEK,P. Ekologické aspekty TV a sportu a turistiky. Praha: Karolinum,2000..
 • DRDÁCKÁ,B. Vybrané kapitoly z pohybové rekreace. l. Vyd. Praha FTVS UK,. 1987.
 • HOGENOVÁ, A. Pohyb a tělo. l. Vyd. Praha Karolinum, 1998..
 • KOSSL, J. et al. Vybrané kapitoly z dějin české tělesné kultury od roku 1774 po současnost. (III. díl).. Praha: FTVS UK, 1994.
 • KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. 1. vyd. Praha C.H.Beck, 2001..
 • LOCHMANOVÁ, L. a Mazal, F. Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy. 1. vyd. Olomouc Hanex,1998. ISBN 80-85783-21-5.
 • LOCHMANOVÁ,L., MAZAL,F. Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy. l. Vyd. Olomouc Hanex, 1998. ISBN 80 85783-21-5.
 • NOVOTNÝ,J. Ekonomika sportu. l. Vyd. Praha VŠE, 1995..
 • SLEPIČKOVÁ, I. Sport a volný čas. I.vyd. Praha: Karolinum 2000.
 • SLEPIČKOVÁ,I. Sport a volný čas. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 382-054-00.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester