Course: Theory of sport games

« Back
Course title Theory of sport games
Course code KTV/0161
Organizational form of instruction Lecture
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Bláha Ladislav, doc. PaedDr. Ph.D.
  • Žák Marcel, PaedDr.
  • Kresta Jan, Mgr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. 1. vyd. Praha, SPN 1998. 1977.
  • DOBRÝ, L., SEMINIGOVSKÝ, B. Sportovní hry (výkon a trénink).1. vyd. Praha: Olympia,. 1988.
  • KAPLAN,O.,BUCHTEL,J. Odbíjená (teorie a didaktika).1.vyd. Praha: SPN, 1987.. 1987.
  • SEMINIGOVSKÝ, B. Příspěvek k obsahu vyučovacích hodin tělesné výchovy z fyziologického hlediska II. Teor. Praxe těl. Vých. r.34, s. 140-145.. 1986.
  • SOBOTKA, V. Teorie a didaktika odbíjené.1. vyd. Brno: MU PF,. 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester