Course: Theory and didactics of health Physical Education

« Back
Course title Theory and didactics of health Physical Education
Course code KTV/0158
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Pyšná Jana, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • ČERMÁK,J., CHVÁLOVÁ,O., BOTLÍKOVÁ,V. Záda už mě nebolí. Praha Svojta a Vašut, 1992, 143 S..
  • MATOUŠOVÁ,M. a kol. Zdravotní tělesná výchova, metodické testy pro školení cvičitelů. I. část. Praha, Sport pro všechny 1992, 213 s..
  • MATOUŠOVÁ,M. a kol. Zdravotní tělesná výchova, metodické texty pro školení cvičitelů II. část. Praha. Sport pro všechny 1992, 175 s..
  • PERNICOVÁ,H. a kol. Zdravotní tělesná výchova. Praha. Fortuna 1993, 183 s..
  • SRDEČNÝ,V. a kol. Tělesná výchova zdravotně oslabených. Praha. SPN. 1982.
  • ŠKVÄRA,F. Úvod do metodiky zvláštní tělesné výchovy. Praha, SPN. 1973.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester