Course: Theory and didactics of swimming

« Back
Course title Theory and didactics of swimming
Course code KTV/0155
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šíma Jan, PhDr. CSc.
 • Vaněčková Jitka, Mgr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
 • unspecified - 2 hours per semester
 • unspecified - 28 hours per semester
Learning outcomes
Course objective: achieving the basic performance level of students in a swimming race modes and technical level, without serious error. Introduction to basic training methods for competitive swimming. Achieve detailed knowledge of didactics, methodology and management process in teaching swimming.
The knowledge students gain detailed knowledge of didactics and methodology of swimming. Skills are introduced to control the process of teaching swimming
Prerequisites
Swimming I.

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • COUNSILMAN,J.E. Závodní plavání. Praha Olympia. 1974.
 • Čechovská, I., Jurák, D., & Pokorná. Plavání pohybový trénink ve vodě.. Praha, Karolinium, 2012.
 • ČECHOVSKÁ, I.,MILER, T. Plavání.Praha :Grada Publishing, 2001.. Praha Grada Publishing , 2001. ISBN 80-247-9049-1.
 • DOVALIL.J. Výkon a trénink ve sportu. Praha, Olympia 2009. Praha, Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-130-1.
 • HAVEL,Z., HNÍZDIL,J., aj. Rozvoj a diagnostika silových schopností. Ústí n. L., 2009. Ústí n. L., PF UJEP, 2009. ISBN 978-80-7414-189-8.
 • HOFER, Z. a kol. Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum ,2003. . Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0169-9.
 • HOFER, Z. Organizace plaveckých závodů. Praha: FTVS UK, 1991..
 • Hofer, Z. Technika plaveckých způsobů 2011. Praha, Karolinium, 2011.
 • HOCH,M. a kol. Plavání (teorie a didaktika). Praha SPN. 1983.
 • CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink.2.vyd. Praha : Olympia,1991. 1991.
 • MOTYČKA.J. Teorie a didaktika plavání. Brno: PF MU. 1991.
 • MOTYČKA,J. Teorie plaveckých sportů. Brno: PF MU, 2001. 2001.
 • PUŠ. J. ET AL. Plavání., Praha: Asociace plaveckých škol ČR, 1996. 1996.
 • SVOZIL,Z. Vyučovat plaveckým způsobům v celku nebo po částech?, TVSM č. 5, 1999.
 • ŠVEC, j. Technika a didaktika plavání. Hradec Králové, Gaudeamus, 1996.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester