Course: Sport gymnastics

« Back
Course title Sport gymnastics
Course code KTV/0141
Organizational form of instruction Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Horkel Vladimír, doc. Mgr. CSc.
 • Kadlec Oldřich, Mgr.
 • Kabešová Hana, PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Create the conditions for understanding the sense of gymnastic skills in motion and physical development of pupils
The student knows (can ): - To use the terminology - To prepare and implement an opening and closing hours of gymnastics - Explain the basics techniques of selected elements - Make safe helping an selected elements - Show selected features sports gymnastics
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Pravidla sportovní gymnastiky - muži..
 • APPELT, K. aj. Základy názvosloví tělesných cvičení.. Praha: ATVS Palestra, 2004.
 • Horkel.V, Horklová. H. Silové schopnosti v gymnastice. In Havel,Z.,Hnízdil,J., Rozvoj a diagnostika silových schopností.. Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-7414-189-8.
 • Horkel,V., Horklová,H. Rozvoj koordinačních schopností v gymnastice. in Havel,Z., Hnízdil,J. aj. Rozvoj a diagnostika koordinačních a pohyblivostních schopností..
 • KOS, B. a WÁLOVÁ, Z. Kondiční gymnastika. Praha SNP,. Praha: SNP, 1977.
 • KRIŠTOFIČ, J. aj. Gymnastika.. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0661-5.
 • LIBRA, J. aj. Teorie a metodika sportovní gymnastiky. I. - III. díl.. Praha: SPN, 1973.
 • PAVLÍK, J. aj. Sportovní gymnastika.. Brno: MU, 1999.
 • PETR, O., SVATOŃ, V. Didaktika gymnastiky ve školní TV.. Praha: SPN, 1983.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester