Course: Physical activities organization

« Back
Course title Physical activities organization
Course code KTV/0116
Organizational form of instruction Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vaněčková Jitka, Mgr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified, unspecified, unspecified
 • unspecified - 13 hours per semester
Learning outcomes
The aim is to acquaint students with the theoretical foundations of physical activity (PA), with their use in teaching, knowledge of safety aspects. The selection of activities is the extent practical courses, which the student passes during the study, such as tourism walking, water, mountain, winter, cycling, climbing, orienteering, exercise and outdoor games, etc. acquainted with the organization and management of sports activities in the sport sector and organizing major sporting events and sports and social events within the Department of Physical education and Sport, Faculty of Education, University of JEPurkyně, the University sports Club and sports movement in the region. The emphasis is mainly placed on creating a basic overview of the essential aspects of the organization and management of sports (TV) activities.
Students completing the course: familiar with the basics of the main functions of the organization and management of PA, uses the acquired competencies to further extend knowledge in any subject, is capable of the knowledge gained relevant, legal and economic aspects of sport and implement social events, understand the key principles of the organization and management of PA, familiar with the safety aspects of the organization and management of physical activities, have an overview of the institutional security of physical education activities,
Prerequisites
Master practical and theoretical basics of the subject.

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • . Didaktiky vybraných sportů..
 • Didaktiky sportovních odvětví.
 • Didaktiky vybraných sportovních odvětví..
 • Dokumenty MŠMT z oblasti TV a sport.
 • . Dokumenty MŠMT z oblasti TV a sportu.
 • . Odborné časopisy.
 • Pravidla plavání a dálkového plavání. ČSPS, 2005.
 • . Pravidla vybraných sportů.
 • Sborník příspěvků semináře: Stav aperspektivykinantroplogie. Praha,1993.
 • Upřesní jednotliví garanti..
 • Vládní dokumenty z oblasti TV a sportu- MŠMT.
 • Čáslavová, V. Management v tělesné výchově a sportu. Praha Karolinium, 2007.
 • DOVALIL.J. Výkon a trénink ve sportu. Praha, Olympia 2009. Praha, Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-130-1.
 • Dvořáková, H. Školáci v pohybu. Praha Grada Publishing, 2012.
 • FEREJNČÍK, J. Úvod do metodologie psychlogického výzkumu. Praha: Portál, 2005.. Praha: Grada, 2004.
 • Hanuš, R. Zážitkové pedagogické učení. Praha Grada Publishing, 2009.
 • HAVEL,Z., HNÍZDIL,J., aj. Rozvoj a diagnostika silových schopností. Ústí n. L., 2009. Ústí n. L., PF UJEP, 2009. ISBN 978-80-7414-189-8.
 • HOFER, Z. Organizace plaveckých závodů. Praha: FTVS UK, 1991..
 • HRKAL, J. Zlatý fond her I a II. 1.vyd. Praha Portál 1998. ISBN 80-7178-153-3.
 • CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha, Olympia 2002..
 • CHOUTKA, M., DOVALIL,J. Sportovní trénink.. Praha: Olympia, 1991.
 • CHOUTKA, M.. Teorie a didaktika sportu. Praha, Olympia, 1993. 1993.
 • CHOUTKA,M, DOVALIL,J. Výkon a trénink ve sportu. Praha, Olympia 2009. Olympia Praha , 2009. ISBN 978-80-7376-130-1.
 • KIRCHNER,J.,HNÍZDIL,J.,LOUKA,O. Pedagogicko-psychologické aspekty prožitku a zážitku. Ústí n. L., KTV PF UJEP 2005..
 • Komise evropských společenství. Bílá kniha o sportu.. Brusel, 2007.
 • MOTYČKA,J. Teorie plaveckých sportů. Brno: PF MU, 2001. 2001.
 • NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě.
 • NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha Portál,1998. 1998.
 • NEUMAN, J. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. 1. vyd. Praha : Portál, 312 s. ISBN 80-7178-292.
 • NEUMAN, J. Turistika a sporty v přírodě.. Praha: Portál, 2000.
 • Rekotřík, J., & Hobza. Základy ekonomie sportu.. 2006.
 • SCHUBERT, P. Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu. I. a II.. Plzeň: Kletr, 1997. ISBN 80-850822-27X.
 • Slepičková, I. Sportovní organizace. Teoretická východiska a situace v ČR po roce 1990.. Praha Karolinium, 2007.
 • ŠAFRÁNEK, J. Cyklistika pro celou rodinu.. Praha: Portál, 2000.
 • Zapletal, M. Hry v přírodě. Praha: Olympia, 1987.. Praha, Olympia, 1988.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester