Course: Course of athletic and games

« Back
Course title Course of athletic and games
Course code KTV/0076
Organizational form of instruction Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Valter Ladislav, PaedDr.
 • Žák Marcel, PaedDr.
 • Nosek Martin, Mgr. Ph.D.
 • Kresta Jan, Mgr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified, unspecified
 • unspecified - 48 hours per semester
Learning outcomes
Student is able to organize athletics and sport games competitions.
Student can organizate races, tournaments.
Prerequisites
Basic courses of sports games and athletics.

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Atletické bodovací tabulky.
 • Pravidla basketbalu.
 • Pravidla kopané.
 • Pravidla volejbalu.
 • BLÁHA, L. Rozvoj vytrvalostních schopností v kopané. In HAVEL, Z. a kol. Rozvoj vytrvalostních schopností. Skriptum. 1. vyd. s. 32 - 58.. Ústí n. L.: PF UJEP, 1996. ISBN 80-7044-125-9.
 • DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. 1. vyd. Praha, SPN 1987.
 • DOBRÝ,L., VELENSKÝ,E. Košíková. Praha, SPN. 1980.
 • KOLLAH, E. Fotbal- technika a taktika hry.Praha: Grada, 2006.. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1336-5.
 • KOUBEK, K. kol. Metodický list č.1,TMK pro trenéry licence B. ČMFS- Severní Čechy,Ústí n. L.,2000.
 • KOUKAL,J. Příprava na atletický čtyřboj I. Těl. Vých. Sport, Mlád., 1996, č. 4; s. 19-22..
 • KOUKAL,J. Příprava na atletický čtyřboj II. Těl. Vých. Sport. Mlád., 1996, č.5, s. 20-27..
 • NAVARA,M., BUZEK,M., ONDŘEJ,O. Kopaná - teorie a didaktika. Praha, SPN, Pravidla fotbalu.. 1986.
 • ONDŘEJ,O., BUZEK,M., NAVARA,M. Teorie a didaktika kopané. Praha. SPN 1986, 181 s..
 • PSOTTA, R. Fotbal- kondiční trénink.. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0821-3.
 • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy: učební texty. 1.vyd. Praha: UK,. 1995.
 • STIBITZ,F., ŠAFAŘÍK,V. Rozhodování ve sportovních hrách. Praha, SPN. 1977.
 • ŠIMON,J. a kol. Atletika. Historie, organizace, pravidla atletiky, soutěže, závody. Praha . Karolinum 1997, 69 s..
 • VLACH,J. Hrajeme plážový volejbal Učební texty. 1 vyd. Ústí n.L . UJEP 1997, 46 s. ISBN 80-7044-154-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester