Course: Informatics in Physical Education and Sport

« Back
Course title Informatics in Physical Education and Sport
Course code KTV/0069
Organizational form of instruction Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hnízdil Jan, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • ČSN ISO 690 (01 0197) popř. vyd.. 1996.
  • Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura.
  • Dokumentacion - Bibliographic references - Content, form and structure ISO 690. vyd.. 1987.
  • Tělesná výchova a sport mládeže. Fakulta tělesné výchovy a sportu UK. č.6. Praha FTVS UK. 1997.
  • ČEPIČKA, L. Statistická analýza dat pomocí programu MS EXCEL 5.0a. /Skriptum/1. vyd. Plzeň 1997, 33s..
  • FRANCŮ M. Jak zvládnout texty ECDL: řidičák na počítač v příkladech. Computer Press, Brno, 2003.
  • MINASI,M. "Windows XP Professional", Grada, Praha 2002.
  • MOJZESOVÁ, M. (Ed.). Microsoft Excel 97. 1. vyd. Praha Microsoft Press, 241 s.. 1997. ISBN 80-7226-032-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester