Course: Didactics of volleyball - football

« Back
Course title Didactics of volleyball - football
Course code KTV/0051
Organizational form of instruction Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kresta Jan, Mgr.
 • Doboš Jakub, Mgr.
Course content
Volleyball: 1.Organization and being in charge of the lesson 2.Individual game activities 3.Game combinations 4.Game systems 5.Volleyball rules 6.Tournament organization 7.Refereeing Football: 8.Content of football ? classification of game activities, combinations and systems. Use of individual game activities in different situations ? game combinations. 9.Game combinations and systems. 10.Use of individual game activities and combinations in different forms of football (futsal, indoor football) 11.Practical application of skills and knowledge in learning process ? methodological issues focused on different topics, football in school P.E. 12.Chosen exercises, forms of five-a-side football. Practical tests.

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified, unspecified
 • unspecified - 28 hours per semester
Learning outcomes
The content of the subject are theoretical and practical activity which are connected to educational process in volleyball and football. The emphasis is put on theoretical knowledge from systematics of volleyball and football, methodology, other forms of those two sports and application of training games, exercises in practical part of lesson.
Student after the course is able to show and teach football and volleyball skills, knows the theory, rules and is familiar with key aspects of methodology of those two sports and is also able to be a referee.
Prerequisites
Basic course of football and volleyball.

Assessment methods and criteria
unspecified
80% attendance, refereeing, organization of the lesson, show demanded skills in tests, manage individual game activities, methodology, rules, theory of volleyball and football.
Recommended literature
 • BLÁHA, L. Rozvoj vytrvalostních schopností v kopané. In HAVEL, Z. a kol. Rozvoj vytrvalostních schopností. Skriptum. 1. vyd. s. 32 - 58.. Ústí n. L.: PF UJEP, 1996. ISBN 80-7044-125-9.
 • BLÁHA, L. Rozvoj vytrvalostních schopností v kopané. In HAVEL, Z. a kol. Rozvoj vytrvalostních schopností. Skriptum. 1. vyd. Ústí nad Labem PF UJEP, 1996, s. 32 - 58. ISBN 80-7044-125-9.
 • Buzek Mario a kol. Trenér fotbalu A UEFA licence. Praha, 2007. ISBN 978-80-7376-032-8.
 • DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. 1. vyd. Praha SPN, 1987, 195 s..
 • DOBRÝ, L., SEMINIGOVSKÝ, B. Sportovní hry (výkon a trénink).1. vyd. Praha: Olympia,. 1988.
 • KAPLAN,O.,BUCHTEL,J. Odbíjená (teorie a didaktika).1.vyd.. Praha: SPN, 1987.
 • KOLLAH, E. Fotbal- technika a taktika hry.Praha: Grada, 2006.. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1336-5.
 • KOUBEK, K. kol. Metodický list č.1,TMK pro trenéry licence B. ČMFS- Severní Čechy,Ústí n. L.,2000.
 • NAVARA,M., BUZEK,M., ONDŘEJ,O. Kopaná - teorie a didaktika. Praha, SPN, Pravidla fotbalu.. 1986.
 • Plachý A., a kol. Pravidla fotbalu malých forem. Praha, 2011. ISBN 978-80-7376-312-1.
 • PSOTTA, R. a kol. Fotbal a kondiční trénink. I. vyd. Praha: Grada,2006..
 • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy: učební texty. 1.vyd. Praha: UK,. 1995.
 • SEMINIGOVSKÝ, B. Příspěvek k obsahu vyučovacích hodin tělesné výchovy z fyziologického hlediska II. Teor. Praxe těl. Vých. r.34, s. 140-145.. 1986.
 • SOBOTKA, V. Teorie a didaktika odbíjené. 1. vyd.. Brno: MU PF, 1995.
 • Votík, J. Trenér fotbalu B UEFA licence. Praha, 2005. ISBN 80-7033-921-7.
 • Votík, J. , Zalabák, J. Trenér fotbalu Clicence. Praha, 2006. ISBN 80-7033-964-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester