Course: History of Physical Education and Sport

« Back
Course title History of Physical Education and Sport
Course code KTV/0019
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Novotný František, PaedDr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Encyklopedie sportů, olympijských her, výtvarného umění v různých obdobích..
  • KOSSL,J. a kol. Dějiny TV I. Praha: Olympia,. 1986.
  • KOSSL,J. a kol. Vybrané kapitoly z dějin české tělesné kultury od roku 1774 po současnost. (III. díl). PrahaFTVS UK,. 1994.
  • KOSSL,J. a kol. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. (I. a II. díl). Světové dějiny. PrahaFTVS UK. 1994.
  • KRÁTKÝ,F. Dějiny TV I. Praha: Olympia,. 1986.
  • ŠTUMBAUER,J. Přehled čs. dějin TV a sportu. České Budějovice: PF JU,. 1991.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester