Course: Formal Aspects of Business

« Back
Course title Formal Aspects of Business
Course code KTMI/KX068
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Zamrazil Milan, ThMgr. JUDr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Dědič, J., a kol. Právo v podnikání.. 1998.
  • Dědič, J., Švarc, Z., a kol. Učebnice práva pro ekonomy.. 1994.
  • Eliáš, K., a kol. Kurs obchodního práva - Obchodní závazky, Cenné papíry.. 1996.
  • Jouza, J. Zákoník práce a předpisy souvisící - komentář.. 1998.
  • Kohout, A., Horzinková, E. Živnostenský zákon a předpisy souvisící, 6. Vydání.. 1998.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Production Management (11) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Production Management (15) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer