Course: Remedial Physical Education A

« Back
Course title Remedial Physical Education A
Course code KT1/0034
Organizational form of instruction Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kudrnová Alena, Mgr.
 • Černá Lenka, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Introduction 2. Diagnostics of locomotive system - posture (Jaros-Lomicek test, Mathias test, Bankroft test, Crampton test) 3. Bad posture - games, competitions, dance, exercises with equipment 4. Flat back - games, competitions, dance, exercises with equipment 5. Hyperlordosis - games, competitions, dance, exercises with equipment 6. Kyphotic, kypholordotic posture - games, competitions, dance, exercises with equipment 7. Scoliotic posture - games, competitions, dance, exercises with equipment 8. Lower extremities weakening - coxa joints, valgus and varus knees - games, competitions, dance, exercises with equipment 9. Flat feet - games, competitions, dance, exercises with equipment 10. Swimming lesson in health P.E. 11. Visit to the rehabilitation centre 12. Gymballs 13. Overballs 14. Yoga

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
This subject is a follow-up to Health P.E. and its objective is to deepen students´ knowledge of organization and integration of health P.E. into P.E. teaching and create a battery of exercises for chosen kinds weakening.
Application of acquired knowledge
Prerequisites
Knowledge of basic postural weakening and exercises for remedy

Assessment methods and criteria
unspecified
1. 80% attendance 2. Organize and integrate health P.E. into P.E. teaching 3. Knowledge of basic characteristics of weakening of locomotive, cardiovascular, respiratory, digestive system 4. Create a battery of exercises for chosen weakening and use it in practice 5. Methodical performance 6. Test
Recommended literature
 • ALTER, M. Strečink.. Praha: Grada, 1998.
 • BOTLÍKOVÁ, V. Vyrovnáváme a testujeme.. Praha: BEST, 1991.
 • BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení.. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0948.
 • BUZKOVÁ, K. Strečink.. Praha: Grada, 2005.
 • ČIHÁK, R. Anatomie 1. s. 497. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-970-5.
 • DUNGL, P. Ortopedie a traumatologie nohy.. Praha: Avicenum, 1989.
 • FELDENKRAIS, M. Feldenkraisova metoda.. Praha: Pragma, 2006.
 • FRANK, W. Feldenkrais a jeho metoda.. Praha: Pragma, 2006.
 • HEINER, V. Tajemství ideální váhy.. Havlíčkův Brod: Avicenum, 1996.
 • HOŠKOVÁ, B. Kompenzace pohybem.. Praha: Olympia, 2003.
 • JANDA, V. Svalové a funkční testy.. Praha: Grada, 2004.
 • JARKOVSKÁ, H. Cvičení na velkém míči.. Praha: Grada, 2007.
 • JORDAN, A., GRAEBER, I. Cvičení ve dvou.. Praha: Grada, 2007.
 • KABELÍKOVÁ, K. & VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. (průprava ke správnému držení těla).. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-384-7.
 • KUBÁT, R. Vady a nemoci nohou.. Praha: UK, 1987.
 • KUBRYCHTOVÁ, A., BÁRTOVÁ, H., STUCHLÍK, R. Jóga.. Praha: Grada, 2007.
 • PAVLIS, S. Ploché nohy.. Bratislava: Ústav zdravotnej výchovy, 1992.
 • SCHENKOVÁ, E. Domáce zdravotné a relaxačné cvičenia pre oslabených.. Bratislava : Corvex, 1991.
 • SRDEČNÝ, V. et al. Didaktika zvláštní tělesné výchovy.. Hradec Králové: PF, 1982.
 • TICHÝ, M. Funkční diagnostika pohybového aparátu.. Praha: Triton, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester