Course: Business economy

« Back
Course title Business economy
Course code KSPV/4NAPO
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vosátka Jakub, Ing. Ph.D.
Course content
1. Business and enterprise 2. Business structure 3. Basic measures of business effectivness 4. Taxes and Accounting 5. Management (activities) 6. Production 7. Purchasing and selling 8. Finance management 9. Investment 10. Human resources management 11. Business and environment

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The course introduces business in the wide spread of basic activities. It describes activities connected with starting, running and ending business. Students acquire the knowledge of - Goals and functions of a company, business typology, organization structure of a company. Business environment (government, region, nature environment). Starting and ending business, business plan, capital and asset structure. Revenues, costs, profit. Accounting. Profit-loss account, assets, capital, cash flow. Marketing and marketing mix. Production capacity. Human resources management. Investment - financing and realization. Finance management.
Student acquires basic information of the main business activities, business structure, its role in the national economy and becomes acquainted with the main problems for business management to solve.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Exam: Presentation, test and examination.
Recommended literature
 • Aktuální články z odborných časopisů.
 • Boukal P., Mikovcová H. Nauka o podniku - cvičebnice, VŠE Praha,. 2002.
 • Brealey R.A., Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí . Překl z angl.Praha, Victoria Publishing.
 • Farský M., Holečková M. Podnikové finance pro environmentalisty, UJEP,. 2004.
 • Farský M., Mlčoch J. Hospodářské výpočty a statistika. Vybrané kapitoly pro posluchače. Fakulta životního prostředí Ústí n.L., FŽP UJEP,. 1997.
 • Hirsrich, R.D., Peters, M.P. Založení a řízení podniku, Victoria Publishing, Praha,. 1996.
 • Synek M. a kol. Ekonomika a řízení podniku, VŠ Praha,. 1995.
 • Synek M. a kol. Nauka o podniku, učební texty pro bakalářské studium, VŠE Praha,. 1998.
 • Synek M. a kol. Podniková ekonomika. C. H. Beck, Praha, 2006. ISBN 80-7179-892-4.
 • Vosátka J. Materiály z webových stránek fzp.ujep.cz/~vosatka.
 • Záveský V., Grosová St., Balatka S. Inženýrská ekonomika a management. II. vyd. Praha, VŠCHT.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Environment Waste Management (C_4) Ecology and environmental protection 1 Winter