Course: Environmental Education

« Back
Course title Environmental Education
Course code KSPV/3EKVY
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Marková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Course content
1.Introduction into issues, sense of the environmental education, environmental education inclusion to the system of education, idea of the environmental education 2.History of the environmental education 3.Legal and economical framework for environmental education securing in the Czech republic, in regions and municipalities 4.Environmental education in the educational system 5.Environmental education out of schools, the importance of civic associations dispensing the environmental literacy, environmental centres net in the Czech republic 6.Environmental education in administration 7.Methods, forms and tools of environmental education 8.Global education, healthy lifestyle 9.The influence of media on the environmental literacy level of the public 10.Local agenda 21 (MA 21) and sustainable progress 11.Environmental education abroad

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Destination of the subject is to inform students about the elements of the environmental education and its progress in relation of man and environment. Environmental education fulfilment in school system and state administration. Economical conditions (formed by the state, regions and municipalities) applicable to the environmental education. Importance of civic associations for environmental literacy propagation, environmental centres net, importance of the work with public in protected areas. Methods, forms and requisites of the environmental education. Environmental enlightenment in production and enterprise, public environmental knowledge influenced by media. Local agenda 21 (MA 21) and sustainable progress.
Basic conception of environmental education, environmental coordination skills, information capability - eco-consultancy basics. Environmental education in the Czech republic and abroad. Practical creating of a project request.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Seminar work (according mutual understanding)
Recommended literature
  • Čáp J. Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum Praha, 1993. 1993.
  • Háková I., Kulich J., Čeřovský J. Ekologická výchova a práce s veřejností v národních parcích a chráněných krajinných oblastech. Správa Krkonošského národního parku, 1994. 1994.
  • Hederer J. Životní prostředí a výchova. Portál Praha, 1994. 1994.
  • Keller J. Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. G plus G Praha, 1995. 1995.
  • Kvasničková D. a kol. Ekologické vzdělávání a výchova v současné době. ABF, 1994. 1994.
  • Kvasničková D. Příprava odborníků pro péči o životní prostředí na vysokých školách. Československá společnost pro životní prostředí a MŽP ČR., 1992. 1992.
  • Moldan B. Životní prostředí a globální perspektiva. Karolinum Praha.. 1994.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Environment Environmental Protection (C_3) Ecology and environmental protection 3 Summer