Course: Model region geography

« Back
Course title Model region geography
Course code KRRVS/MGEMR
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Balej Martin, doc. RNDr. Ph.D.
  • Novák Václav, RNDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • ANDĚL, Jiří. Geografie Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2000. ISBN 978-80-7044-320-0..
  • KOPP, Jan. Úvod do regionálního výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. ISBN 80-7082-762-9..
  • MIŠTERA, Ludvík. Úvod do geografického poznávání regionu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 1996. ISBN 80-7043-197-0..
  • NOVÁK, Václav. Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. In: Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 14. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 137 - 142. ISSN 1213-7901..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Social and Economic Studies Regional Development and Public Administration (B) Economy 1 Summer
Faculty of Social and Economic Studies Regional Development and Public Administration (A) Economy 1 Summer