Course: Regional and Municipal Economy

« Back
Course title Regional and Municipal Economy
Course code KRRVS/FRMEK
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Sucháček Jan, doc. Ing. Ph.D.
 • Hlaváček Petr, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified, unspecified
 • unspecified - 39 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 39 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the course is to introduce with the nature the regional economy, spatial organization of the economy and the localization of economic activities. The course enables to learn and understand the processes that lead to the spatial arrangement of regional economy and society. Students are able to work with basic theoretical concepts of regional economics, use methods of analysis and spatial localization of socio-economic differentiation.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • BLAŽEK, Jiří., UHLÍŘ, David. Teorie regionálního rozvoje, nástin, kritika, aplikace. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1974-3..
 • BUČEK, Milan, REHÁK, Štefan, TVRDOŇ, Josef. Regionálna ekonómia a politika. Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-362-4..
 • ČADIL, Jan. Regionální ekonomie - teorie a aplikace. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-191-8..
 • HLAVÁČEK, Petr. Aktéři a mechanismy regionálního rozvoje. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. ISBN 978-80-7414-523-0..
 • JEŽEK, Jiří. Prostorová a regionální ekonomika. Plzeň: Západočeská univerzita, 1998. ISBN 80-708-2483-2..
 • MACHÁČEK, Jaroslav, TOTH, Petr, WOKOUN, René. Regionální a municipální ekonomie. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1836-7..
 • MAIER, Gunther, TÖDTLING, Franz. Regionálna a urbanistická ekonomika 1. Teória lokalizácie a priestorová struktura. Bratislava: Elita, 1997. ISBN 80-804-4044-1..
 • MAIER, Gunther, TÖDTLING, Franz. Regionálna a urbanistická ekonomika 2. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: Elita, 1998. ISBN: 80-8044-049-2..
 • MAIER, Karel. Ekonomika územního rozvoje. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-716-9644-7..
 • MATOUŠKOVÁ, Zdena, MACHÁČEK, Jaroslav, POSTRÁNECKÝ, Josef, TOTH, Petr. Regionální a municipální ekonomika. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0061-2..
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regionální ekonomie a politika I. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2002. ISBN 80-210-2767-3..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Social and Economic Studies Regional Development and Public Administration (A) Economy 1 Summer