Course: Geography of Population and Settlements

« Back
Course title Geography of Population and Settlements
Course code KRRVS/FGOAS
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 8
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Šašek Miloslav, RNDr. CSc.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • HAMPL, M. Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext.. Praha, 2005.
  • KOUTSKÝ, J. Ekonomické a sociální trendy vývoje v Ústeckém kraji po roce 1989. FSE UJEP, s. 59-70. ISBN 8074145379. (podíl 100%).
  • PAVLÍK, Z., A KOL. Populační vývoj České republiky 2001. DemoArt, Praha 2002.
  • ŠAŠEK, M. Migrace obyvatelstva v České republice a regionální rozvoj. Ústí nad Labem: UJEP, 125 s (podíl 100%).
  • ŠAŠEK, M. Vývojové trendy struktury obyvatelstva Ústeckého kraje.
  • TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J.. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-114-4..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Social and Economic Studies Regional Development (D) Economy 1 Summer