Course: Regional economics II.

« Back
Course title Regional economics II.
Course code KRRVS/5RGE2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hlaváček Petr, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes

After completing the course, students will be able to: -zhodnotit selected topics of regional economics and spatial organization of the economy - Describe the problems of localization companies on an international level - Evaluate the topic of foreign investment and spatial differences in the localization of foreign direct investment - Describe endogenous and exogenous ZRDO urban and regional development - Apply the theory of spatial economics in regional policy
Prerequisites
Recommended prerequisites is Socio-economic geography I. and Regional economics I.
KRRVS/FREK1

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • ADAMČÍK, S. Regionální politika a management regionů, obcí a měst. VŠB-TU Ostrava, 2000..
  • BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje (nástin, klasifikace, kritika). Karolinum, Praha.. 2002.
  • MATOUŠKOVÁ, Zdena, MACHÁČEK, Jaroslav, POSTRÁNECKÝ, Josef, TOTH, Petr. Regionální a municipální ekonomika. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0061-2..
  • RUMPEL, P. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. Ostravská univerzita, 2002.
  • Viturka, M. Regionální ekonomie II.. Ekonomicko správní fakulta, MU Brno, 2000.
  • WOKOUN, René. Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. Praha: Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0517-7..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester