Course: Regional economics II.

« Back
Course title Regional economics II.
Course code KRRVS/5REE2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hlaváček Petr, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 78 hours per semester
Learning outcomes
Regional economics II. follows the course Regional Economics I and it deals with the implications of regional policy, the influence of institutional structures, the importance of individual actors, sectors and sectoral policies in the development of regional economies. The students will be informed about endogenous and exogenous resources for regional development of regions, cities, municipalities and economic structures on the example of the Czech Republic. In the frame of course are presented structures of regional policy of the Czech Republic, the European Union and selected member states with examples of the results of these policies related to the restructuring of regional economies and socio-economic environment of the regions.

Prerequisites
unspecified
KRRVS/5REK1

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • ADAMČÍK, S. Regionální politika a management regionů, obcí a měst. VŠB-TU Ostrava, 2000..
 • Blažek, J., Uhlíř, D. Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, implikace.. Karolinum, Praha, 2011. ISBN 978-80-246-1974-3.
 • MATOUŠKOVÁ, Zdena, MACHÁČEK, Jaroslav, POSTRÁNECKÝ, Josef, TOTH, Petr. Regionální a municipální ekonomika. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0061-2..
 • RUMPEL, P. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. Ostravská univerzita, 2002.
 • Viturka, M. Regionální ekonomie II.. Ekonomicko správní fakulta, MU Brno, 2000.
 • WOKOUN, René a kol. Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1736-0..
 • WOKOUN, René. Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. Praha: Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0517-7..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Social and Economic Studies Regional Development (D) Economy 3 Summer