Course: Public and Local Administration

« Back
Course title Public and Local Administration
Course code KRRVS/1STSS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Viturka Milan, prof. RNDr. CSc.
 • Hlaváček Petr, Ing. Ph.D.
 • Olšová Petra, Ing. Ph.D.
 • Kopáček Miroslav, Ing.
Course content
1. Basic concepts - governance and public administration, public administration and local government, organizational principles of public administration, public authority, powers and responsibilities of the public authority. 2. Development of Public Administration in the Czech Republic - a brief overview of the development of public administration in our country since 1848, the definition and characteristics of each developmental period. 3. Reform of public administration in the Czech Republic after 1990 - the development of public administration in the Czech Republic after 1990, systemic transformation of public administration, major changes in public administration. 4. State administration in the Czech Republic - the structure of state administration in the Czech Republic, functions and powers of the central government and other central government bodies. 5. Territorial Administration - a legislative framework for the activities of municipalities, types of municipalities in the Czech Republic under the Municipalities Act, the position of the capital, statutory cities, towns and villages, the characteristics of communities. 6. Competence of municipalities, local administration and local government, local laws - separate powers, delegated powers, local rule-making, validity and effectiveness of local legislation. 7. Boundaries of local governments - the possibility of changes to the boundaries of local governments, the merger of municipalities, connecting municipalities, departments of the municipality. 8. The authorities of the local government units - basic municipal authorities, the authorities of the municipal council and the municipal council, composition and competence of individual bodies. 9. Cooperation of territorial units - the cooperation of local governments in the field of local government, various forms of cooperation; associations of municipalities. 10. Regional establishment - legislature, differences and similarities with the local establishment. 11. Management of local government units - legal obligations in the management and asset management of communities and regions, a review of the management of territories. 12. Financing of local government - the role of the budgetary allocation of taxes in the financing of municipalities and regions, the current adjustment in tax assignment; tax and non-tax revenues of municipalities and regions; indebtedness of municipalities and counties. 13. Modernization of Public Administration - Management in Public Administration, New Public Management, methods of quality management, managerial approach to public administration.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The course provides the basic knowledge and orientation of the public administration system in the Czech Republic and deal with other issues related to it. The supporting part of the course consists of municipal and county establishment especially in their treatment under the law on municipalities and counties.
After successfully completing the course, students will be able to: - Use terms related to public administration correctly, - Orientate in the system of public administration of the Czech Republic, - To describe the functioning of public administration, respectively. local government.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Attendance at seminars is mandatory. Final exam test (minimum 70% of the maximum score).
Recommended literature
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.
 • ADAMČÍK, S. Regionální politika a management regionů, obcí a měst. VŠB-TU Ostrava, 2000..
 • GREEN, Jeffrey. D. Public Administration in the New Century. A Concise Introduction. Belmont: Thomson Wadsworth, 2005. ISBN 0-534-55343-5..
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda. Teorie veřejné správy. Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 80-86395-86-3..
 • HORZINKOVÁ, Eva, NOVOTNÝ, Vladimír. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-263-9..
 • JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ M. Marketing Měst a obcí. Grada, Praha 1999..
 • KOL.AUT. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. IFEC, 2001, Praha..
 • LACINA, K. Vybrané kapitoly ze soudobého řízení měst a obcí. Univerzita Pardubice, 1996..
 • LÖFFLER, Elke, PARRADO, Salvador, ZMEŠKAL, Tomáš. Zlepšování orientace zákazníků prostřednictvím chart služeb. Praha: OECD/Ministerstvo vnitra ČR/Governance International, 2007. ISBN 978-80-254-1227-5..
 • MATES, Pavel, MATULA, Miloš. Kapitoly z dějin a teorie veřejné správy. Praha: VŠE v Praze, 1998. ISBN 80-7079-407-0..
 • PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy - teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 80-7357-052-1..
 • ROSENBLOOM, David H., KRAVCHUK, Robert S., CLERKIN, Richard M. Public Administration. Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. New York: McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-0073403892..
 • SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné správy v letech 1848 - 1948. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. ISBN 80-86861-66-X..
 • VÍTEK, M. Správní věda. Prométheus, Hradec Králové, 1997..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Social and Economic Studies Business Administration and Management (B) Economy 2 Summer
Faculty of Social and Economic Studies Regional Development (D) Economy 2 Summer