Course: Microbiology

« Back
Course title Microbiology
Course code KPV/4MIKR
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Holcová Diana, Mgr. Ph.D.
 • Kubová Nela, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Characterization of microbiology; its history; specification of micro-organisms; cell strategy. 2. Characterization of bacteria, actinomycetes, micromycetes, viruses; samples and their importance in water. 3. Abiotic and biotic aspects. 4. Growth and reproduction of bacteria, cultivations. 5. Metabolism - enzymes, energy, catabolic and anabolic processes, cell transport. 6. Metabolism - element circulation, biogeochemical cycles, physiological groups of bacteria. 7. Genetics of micro-organisms. 8. Coordination of metabolic functions in cell, adaptation and selection. 9. Pollution and its impact on micro-organisms. 10. Micro-organisms and importance of organisms in water quality, the fecal and no-fecal organisms. 11. Micro-organisms in waste water. 12. Micro-organisms in sewage sludge. 13. The methods and procedures for cultivations of micro-organisms. 14. Quality assurance and quality control, ISO norms and Czech standards.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Topics of the course are microbiology and hydrobiology applications in technologies. There are described more details and information about directives, norms, hygienic aspects, water treatment technology and waste water treatment technology. The introduction offers basic hydrobiology and ecology terms, the history of applied hydrobiology, basic information about taxonomy and systematic summary of microorganisms. The types and biotopes of surface and underground water are specified, as well as abiotic physical and chemical conditions of biotopes, biocenosis of standing water, biological productions and limnological methods of sampling and analyses. The problems of water treatment technology are described very widely. Biology of waste water, problems of self-purification, index of saprobity, the ways of waste water treatment technology are solved in a special part of the lectures. Toxicity, trophic levels and their roles in water biocenosis are solved, too. The importance of the placement of microorganisms in processes and technologies.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Ambrožová J. Aplikovaná a technická hydrobiologie.- Skriptum VŠCHT Praha: 226pp. ISBN 80-7080-521-8. 2. vydání , 2003.
 • Ambrožová J. Mikrobiologie v technologii vod.- Skriptum VŠCHT Praha: 244 pp. ISBN 80-7080-534-X. 1. vydání, 2004.
 • Ambrožová J. Mikroskopické praktikum z hydrobiologie.- Skriptum VŠCHT Praha: 183 pp. ISBN 80-7080-496-3.,2002.
 • Ambrožová, J. 2004. Mikrobiologie v technologii vod.- Skriptum VŠCHT Praha:.
 • Hubáčková, J., Slavíčková K., Říhová Ambrožová J. 2006. Změny jakosti při její dopravě.- Práce a sešit 53, VÚV T.G.M. Praha: 96 pp.+příloha na CD, ISBN 80-85900-66-1..
 • Kolektiv autorů (Ambrožová J., Černý I., Frank K., Hanslík E., Herčík L., Hlaváč V., Hušková R., Komínek J., Komp P., Mergl V., Nepovím J., Ondroušek J., Pitter P., Pytl V., Rauová M., Růžička J.) 2005. Příručka provozovatele úpravny pitné vody.- Vydavatelství a nakladatelství Medim, spol. s.r.o. pro SOVAK ČR: 206 pp. ISBN 80-239-4565-3.
 • Říhová Amboržová Jana. Encyklopedie hydrobiologie, verze 1.0, 2007, ISBN 978-80-7080-007-2, 2007.
 • Říhová Ambrožová J. Biologický monitoring chladicích vod. Technické doporučení I-F-23, Hydroprojekt CZ, a.s.:38 pp., 2006.
 • Sládečková, A., Sládeček, V., Ambrožová, J., Kočí, V. Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty.- Technické doporučení, II-E-22, Hydroprojekt CZ, a.s.: 118 pp., 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Environment Environmental Protection (C_4) Ecology and environmental protection 1 Winter