Course: Principles of Ecology

« Back
Course title Principles of Ecology
Course code KPV/3EKOL
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Holec Michal, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Introduction - ecology, environmentalism, conservation 2. Environmental conditions and resources 3. Environmental conditions and resources 4. Individuals, population 5. Population and production ecology - intraspecific competition 6. Community ecology 7. Interactions (biological factors) - predation, grazing, disease, 8. Interactions (biological factors) - interspecific competition 9. Energy flow 10. Nutrient cycling - C, N, P, S and decomposition of organic matter 11. Ecosystems in Czechia - survey (water ecosystems, forest ecosystems) 12. Ecosystems in Czechia - survey (nonforest (open) ecosystems), sucsession 13. Global terrestrial (Biomes) ecosystems and global aquatic ecosystems

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Presentation of Ecology is based on a modern university text - Ecology: Individuals and Communities (Begon et a., 1996). Emphasis is laid on questions how ecosystems work with and without human activities.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Begon, M. , Harper, J. L., Townsend ,C. R. Ekologie - jedinci , populace, společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého,Olomouc.. 1997.
 • Hartman, P., Přikryl, I., Štědroňský E. 1998. Hydrobiologie. SZN. 315 str..
 • Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. [eds.](2001). Katalog biotopů České republiky. Interpretační příruručka k evropskému programu Natura 2000 a Smaragd. - AOPK ČR, Praha..
 • Jeník J., 1995. Ekosystémy, úvod do organizace zonálních a azonálních biomů. Skripta UK, Praha..
 • Kovář P., 1993. Ekologie z různých stran. Živa 1993..
 • Kubíková J. (1999). Ekologie vegetace střední Evropy. Díl I.-Karolinum, nakl. UK, Praha..
 • Laštůvka, Z. Ekologie - stručný přehled. Vysoká škola zemědělská v Brně/Ústav krajinné ekologie, Brno.. 1994.
 • LELLÁK, J. , KUBÍČEK, F. Hydrobiologie.UK Praha.Vydavatelství Karolinum,Praha. , 1992..
 • Lellák, J., Kubíček, F., 1991. Hydrobiologie, Univerzita Karlova, Praha. 256 str..
 • Losos B., a kol., 1984. Ekologie živočichů. SNP, Praha..
 • Pelikán, J., 1996. Nejčastější termíny v ekologii. Živa, 2..
 • Prach, K. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. Scientia.. 2009.
 • Raup D. M. O zániku druhů. Nakladatelství Lidové noviny, Praha..
 • Slavíková J. Ekologie rostlin. SPN. Praha.. 1986.
 • Townsend, C.R., Begon, M., Harper, J.L.. Základy ekologie. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc..
 • Vlasák, P. 1986. Ekologie savců. Academia, Praha. 291 str..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Environment Environmental Protection (C_3) Ecology and environmental protection 1 Summer