Course: Microbiology and Hydrobiology

« Back
Course title Microbiology and Hydrobiology
Course code KPV/1MIHY
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Trögl Josef, doc. Ing. Ph.D.
 • Holcová Diana, Mgr. PhD.
Course content
1. Characterization of hydrobiology, the topics, taxonomy. 2. Water types and sorts. 3. Hydrobiology of standing water - abiotic aspects and factors. 4. Hydrobiology of standing water - biotic aspects and factors, biocenosis, biological productivity. 5. Extreme biotopes - acidification and eutrophication. 6. Hydrobiology of running water. 7. Water treatment biology - sources, pre-treatment, water treatment technology and management units. 8. Water treatment biology - evaluation of water, microscopic image, legislation. 9. Water treatment biology - hygienic assurance, legislation, diseases. 10. Biology of usage water. 11. Biology of waste water, saprobity. 12. Waste water treatment biology - stages of purification, types of waste water treatment plants. 13. Waste water treatment biology - effluents, self-purification, recipients. 14. Toxicity assays.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Topics of the course are microbiology and hydrobiology applications in technologies. There are described more details and information about directives, norms, hygienic aspects, water treatment technology and waste water treatment technology. The introduction offers basic hydrobiology and ecology terms, the history of applied hydrobiology, basic information about taxonomy and systematic summary of microorganisms. The types and biotopes of surface and underground water are specified, as well as abiotic physical and chemical conditions of biotopes, biocenosis of standing water, biological productions and limnological methods of sampling and analyses. The problems of water treatment technology are described very widely. Biology of waste water, problems of self-purification, index of saprobity, the ways of waste water treatment technology are solved in a special part of the lectures. Toxicity, trophic levels and their roles in water biocenosis are solved, too. The importance of the placement of microorganisms in processes and technologies.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Ambrožová J. Aplikovaná a technická hydrobiologie, vyd. VŠCHT Praha, poč.str. 226, aut.. 2001.
 • Ambrožová J. Mikrobiologie v technologii vod.- Skriptum VŠCHT Praha: 244 pp. ISBN 80-7080-534-X. 1. vydání 2004.
 • Ambrožová J. Mikroskopické praktikum z hydrobiologie.- Skriptum VŠCHT Praha: 183 pp. ISBN 80-7080-496-3., 2002.
 • Ambrožová, J. 2003. Aplikovaná a technická hydrobiologie.- Skriptum VŠCHT Praha:.
 • Ambrožová J. ,226 pp. ISBN 80-7080-521-8. 2. vydání, 2003.
 • HUBÁČKOVÁ, J., SLAVÍČKOVÁ K., ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J. Změny jakosti při její dopravě.- Práce a sešit 53, VÚV T.G.M. Praha: 96 pp.+příloha na CD, ISBN 80-85900-66-1. ,2006.
 • KOLEKTIV AUTORŮ (Ambrožová J., Černý I., Frank K., Hanslík E., Herčík L., Hlaváč V., Hušková R., Komínek J., Komp P., Mergl V., Nepovím J., Ondroušek J., Pitter P., Pytl V., Rauová M., Růžička J.). Příručka provozovatele úpravny pitné vody.- Vydavatelství a nakladatelství Medim, spol. s.r.o. pro SOVAK ČR: 206 pp. ISBN 80-239-4565-3, 2005.
 • ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J. Biologický monitoring chladicích vod. Technické doporučení I-F-23, Hydroprojekt CZ, a.s.:38 pp., 2006.
 • ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J. Biologický monitoring chladicích vod. Technické doporučení I-F-23, Hydroprojekt CZ, a.s.:38 pp.,2006.
 • ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J. Encyklopedie hydrobiologie, verze 1.0, 2007, ISBN 978-80-7080-007-2,2007.
 • Sládečková, A., Sládeček, V., Ambrožová, J., Kočí, V. 2003. Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty.- Technické doporučení, II-E-22, Hydroprojekt CZ, a.s.: 118 pp..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester