Course: Laboratory works - Hydrobiology

« Back
Course title Laboratory works - Hydrobiology
Course code KPV/1LAHY
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Trögl Josef, doc. Ing. Ph.D.
Course content
1. Information about microscope techniques 2. Specification of organisms (alga, micromycetes, protozoans, metazoans) 3. Methods of sampling, analyses, norms in biology 4. Applications of microscopy in water treatment technology 5. Evaluation of waters (raw and surface), periphyton 6. Applications of microscopy in waste water treatment technology 7. Saprobity, index of saprobity, evaluation of sludges, toxicity

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
On the basis of a long tradition the present Czech Drinking Water Standard defines microbiological (=bacteriological) criteria, based upon the laboratory cultivation technique, and biological (=hydrobiological) criteria, based predominantly upon direct microscopic examinations of water samples. The occurrence of nuisance aquatic organisms in distribution systems of drinking water, causing aesthetic, technological and hygienic problems, is a well-known phenomenon. With the increasing drinking water demand more eutrophicated surface water resources have been utilized for drinking water processing, often without the adequate separation of plankton biomass. Another problems are solved in surface waters, mainly the presence and characterization of periphyton. Specification of biological studies, co-operations with other scopes (chemistry, technology, etc.) Study of organisms, specification and characterization of cell (eucaryotic and procaryotic), non-cells organisms (viruses), taxonomy. Detailed specifications of organisms - alga, cyanobacteria, protozoans, metazoans (determinations). Types and sorts of waters (surface, underground, standing and flowing) from the biological point of view, biocenosis of organisms (adaptations).Eutrophication, water blooms, cyanotoxins, problems of open air pools. Biological problems of industrial cooling circuits and air-conditioning systems, waste waters and so on. Methods of cultivations and specific indicators of water quality.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Ambrožová J. Aplikovaná a technická hydrobiologie.- Skriptum VŠCHT Praha: 226pp. ISBN 80-7080-521-8. 2. vydání , 2003.
  • Ambrožová J. Aplikovaná a technická hydrobiologie, vyd. VŠCHT Praha, poč.str. 226, aut.. 2001.
  • Ambrožová J. Mikrobiologie v technologii vod.- Skriptum VŠCHT Praha: 244 pp. ISBN 80-7080-534-X. 1. vydání, 2004.
  • Ambrožová J. Mikroskopické praktikum z hydrobiologie.- Skriptum VŠCHT Praha: 183 pp. ISBN 80-7080-496-3.,2002.
  • HUBÁČKOVÁ, J., SLAVÍČKOVÁ K., ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J. Změny jakosti při její dopravě.- Práce a sešit 53, VÚV T.G.M. Praha: 96 pp.+příloha na CD, ISBN 80-85900-66-1. ,2006.
  • KOLEKTIV AUTORŮ (Ambrožová J., Černý I., Frank K., Hanslík E., Herčík L., Hlaváč V., Hušková R., Komínek J., Komp P., Mergl V., Nepovím J., Ondroušek J., Pitter P., Pytl V., Rauová M., Růžička J.). Příručka provozovatele úpravny pitné vody.- Vydavatelství a nakladatelství Medim, spol. s.r.o. pro SOVAK ČR: 206 pp. ISBN 80-239-4565-3, 2005.
  • ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J. Biologický monitoring chladicích vod. Technické doporučení I-F-23, Hydroprojekt CZ, a.s.:38 pp., 2006.
  • ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ JANA. Encyklopedie hydrobiologie, verze 1.0, 2007, ISBN 978-80-7080-007-2, 2007.
  • Sládečková, A., Sládeček, V., Ambrožová, J., Kočí, V. 2003. Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty.- Technické doporučení, II-E-22, Hydroprojekt CZ, a.s.: 118 pp..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester