Course: Agroecology

« Back
Course title Agroecology
Course code KPV/1AGEK
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vráblík Petr, doc. Ing. Ph.D.
 • Vráblíková Jaroslava, prof. Ing. CSc.
Course content
1. The introduction to the agroecology. The agroecosystems. Main ecological duties agriculture. 2. Historical development of the agriculture. 3. Farming in agricultural landscape to the end 20.century. 4. The agricultural landscape. Segmentation territory. Agroecology and economy characteristic. 5. Principles of the production, sustenance and protective agricultural products. 6. Analysis of the chief systems agricultural production 7. Power conditions agroecosystems. Agroenergy. 8. The ecological aspects breeding and sustenance farming animals 9. Environmental incidence land. production on landscape. The effect of anthropogenic activities on the farming. 10. Ecological starting point in agriculture 11. Permanent maintainable farming 12. Ecological agriculture 13. Legislative standard specifications 14. Time reserve or optional topics.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
1. The introduction to the agroecology. The agroecosystems. Main ecological duties of the agriculture. 2. Historical development of the agriculture. 3. Farming in an agricultural landscape till the end of the 20th century. 4. The agricultural landscape. Territory segmentation. Agroecological and economical characteristics. 5. Principles of the production, sustenance and protection of agricultural products. 6. Analysis of the chief systems of agricultural production 7. Power systems in agriculture. Agroenergy. 8. The ecological aspects of breeding and sustenance of farming animals 9. Environmental incidence of the agriculture on landscape. The effect of anthropogenic activities on the farming. 10. Ecological starting points in agriculture 11. Sustainable farming 12. Ecological agriculture 13. Legislative standard specifications 14. Time reserve or optional topics.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Barták a kol. Speciální agroekologie VŠB TU Ostrava, 179s. Phare MŽP 1996.
 • Barták. Úvod do agroekologie, Phare, 1996.
 • Demo. M. Projektovanie trvalo udržitelných polnohospodářských systémov v krajině 724 s.,SPU Nitra, 2004.
 • Kadrnožka J. Energie a globální oteplování 189 s,VUT Brno, 2006.
 • Kočík K. a kol. Hodnotenie základných zložiek polnohospodárskej krajiny a agroekosystémov Vydavatel Partner 66s. Zvolen 2006.
 • Kočík K. Agroekologia ,167 s. TU Zvolen 1997.
 • MZe. Zemědělství 2005,2006,2007 (www. mze.cz).
 • MZe. Zpráva o stavu zemědělství -Zelená zpráva, Praha 2005, 2006, 2007.
 • Petr, J., Dlouhý. Ekologické zemědělství, Brázda, 1992.
 • Petr J.,Dlouhý J. Ekologické zemědělství, Brázda 312 s. Praha 1992.
 • Petříková V. a kol. Energetické rostliny, CZ BIOM, Praha 2007.
 • VRÁBLÍKOVÁ, J., JUREKOVÁ, Z., VRÁBLÍK, P.. (2010) Udržitelné hospodaření v krajině Podkrušnohoří. FŽP UJEP. 177 s. ISBN 978-80-7414-322-9.
 • Vráblíková J., Škrlant V. Alternativní zemědělství , UŽP ISBN 80-85-399-15-61990.
 • Vráblíková J., Vráblík P. Úvod do agroekologie, s.2004, UJEP Ústí nad Labem 2007. 1981.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Environment Environmental Protection (B) Ecology and environmental protection 2 Summer
Faculty of Environment Environmental Protection (B) Ecology and environmental protection 2 Summer