Course: Insolvent law

« Back
Course title Insolvent law
Course code KPP/MKOVY
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Šemík Karel, Mgr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
  • unspecified - 26 hours per semester
  • unspecified - 26 hours per semester
Learning outcomes

After successfully completing the course, students will be able to: - Describe the basic institutions of insolvency law - To formulate the conditions of bankruptcy - Understand the rights of creditors and their applications - Understand the basic rights and duties of liquidator - Know the basics of bankruptcy, reorganization and debt relief
Prerequisites
Recommended completing the course, Introduction to Law and Private Law and Law I.

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Bělohlávek A. J. Evropské a mezinárodní insolvenční právo. Praha, 2007. ISBN 978-80-7179-591-9.
  • Hásová, J.; Moravec, T. Insolvenční řízení. Praha, 2013. ISBN 978-80-7400-459-9.
  • Holeček J. Postavení finančních institucí v novém insolvenčním zákoně v kontextu úpravy komunitárního práva. Praha, 2009. ISBN 978-80-7201-773-7.
  • Kozák, J.; Budín, P.; Dadam, A.; Pachl, L. nsolvenční zákon a předpisy související, nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení - Komentář. Praha, 2013. ISBN 2013. 978-80-7357.
  • Kučera F. Insolvenční zákon s judikaturou a souvisejícími předpisy. Praha, 2009. ISBN 978-80-7400-163-5.
  • Maršíková J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. Praha, 2011. ISBN 978-80-7201-862-8.
  • Zelenka J. a kol. Insolvenční zákon ? poznámkové vydání s důvodovou zprávou. Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-707-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Social and Economic Studies Business Administration and Management (C) Economy 1 Summer