Course: Czech Philosophy: Philosophical Topics

« Back
Course title Czech Philosophy: Philosophical Topics
Course code KPF/B029
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šimsa Martin, PhDr. Mgr. Ph.D.
Course content
1. The problem of nation in the Czech question (Masaryk) 2. Criticism of Masaryk and his "national" philosophy (Pekař, Patočka) 3. Criticism of (Czech) nationalism (Rádl, Bolzano, Gellner, Patočka) 4. The concept of humanity and democracy Humanities (Masaryk, Kohák) 5. The problem of truth in Czech thinking (Masaryk, Rádl) 6. Truth in Meontology. (Rádl, Hejdánek) 7. Faith in Czech thinking (Masaryk, Rádl, Hejdánek) 8. Human rights and their justification (Komárková) 9. The concept of freedom and criticism of liberalism (Masaryk, Rál, Komárková, Hejdánek) 10. Non-Political Politics - philosophical reflection of democracy (Havlíček, Masaryk, Rádl, Kosík, Hejdánek) 11. The role of criticism in philosophical and political thought (Masaryk, Rál, Kosík, Hejdánek) 12. Dialog - Marxists and Christians in the modern Czech thinking (Hromádka, Machovec, Kosík, Gardavský,) 13. Human dignity and civil values in the Charter 77 (Patočka, Hejdánek, Havel, Benda, Komárková)

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
Learning outcomes
The target of the course is to become oriented in philosophical themes of Czech philosophy through readings of key philosophical texts.
Getting the basic concepts of philosophical topics in Czech philosophy Ability to analyze and interpret texts of Czech philosophy Ability to distinguish different concepts and methods of Czech philosophy Ability to use ideas and concepts of Czech philosophy in oral and written form.
Prerequisites
None

Assessment methods and criteria
unspecified
Presentation in the seminar or seminar work Read three pieces of works in the field of Czech political thinking and 70% participation in the seminar.
Recommended literature
 • Bělohradský, Václav. Přirozený svět jako politický problém. Československý spisovatel, 1991.
 • Bolzano. B. Vědosloví. Praha, 1981. ISBN 21-044-81.
 • E. Rádl. Smysl dějin. in: Národnost jako vědecký problém. Praha, 1929.
 • Gellner, Arnošt. Národy a nacionalizmus. Praha, 1993.
 • Havelka, J.. Spor o smysl českých dějin 1895-1938. Praha, 1995.
 • Hejdánek, L. Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti. Praha, 1997. ISBN 80-86005-39-9.
 • Hejdánek, L. Setkání a odstup. Praha, 2010. ISBN 978-80-7298-120-5.
 • Hejdánek, L. Úvod do filosofování. Praha, 2012. ISBN 978-80-7298-416-9.
 • Hroch, Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů.. Praha, 2003.
 • K.Kosík. Dialektika konkrétního. Praha, 1964.
 • K.Kosík. Myslitel Karel Kosík. Praha, 2011. ISBN 978-80-7007-354-4.
 • Kohák, E.. Domov a dálava. Praha, 2009. ISBN 978-80-7007-401-5.
 • Komárková, B.. Původ a význam lidských práv. Praha, 1990.
 • Patočka, J. Češi I. Praha, 2006. ISBN 80-7298-181-1.
 • Pekař, J.. Masarykova česká filosofie. Praha, 1927.
 • Rádl, E. Emanuel Rádl - Vědec a filosof. Praha, 2004. ISBN 80-7298-107-2.
 • Rádl, E. Moderní věda. Praha, 1926.
 • Rádl, E. Válka Čechů s Němci. Praha 1993.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Social Science (dual-subject study) (A14) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Arts Philosophy (A14) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Arts Social Sciences (Two-Subject Combination) (A14) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Arts Social Sciences (Two-Subject Combination) (A14) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Arts Social Sciences (Two-Subject Combination) (A14) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Arts Political Science (Two-Subject Combination) (A14) Social sciences 3 Summer
Faculty of Education Social Sciences (A14) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Arts Social Sciences (Two-Subject Combination) (A14) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Education Social Sciences (A14) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Education Political Science (A14) Social sciences 3 Summer
Faculty of Arts Political Science (Two-Subject Combination) (A14) Social sciences 3 Summer
Faculty of Arts Philosophy (Two-Subject Combination) (A14) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Education Social Sciences (A14) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Science - (A14) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Arts Philosophy (A14) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Education Philosophy (A14) Philosophy, theology 3 Summer