Course: 20th Century Philosophy Seminar

« Back
Course title 20th Century Philosophy Seminar
Course code KPF/B026
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Tippelt Hynek, Mgr. Ph.D.
Course content
- I. The specificity and the beginnings of modern thinking - (Galileo, F. Bacon, Descartes) - II. Rationalism and Empiricism - (Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume) - III. German Idealism - (Kant, Fichte, Schelling, Hegel) - IV. The decline of classical philosophy - (Kierkegaard, Marx, Nietzsche)

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified, unspecified, unspecified
Learning outcomes
The course is a combined form of lectures and seminars with discussions focusing on selected topics of modern philosophy. At the beginning of the course the teacher and students agree on the course syllabus to suit the focus of students. If possible, follow the subjects of assigned the final work.
Student at advanced level understands the chosen theme of modern philosophy, has a deeper insight into the nature of modern thinking and is able to analyze current civilization of modernity.
Prerequisites
None

Assessment methods and criteria
unspecified
To obtain a credit: student is required to be participated in seminars; active participation in discussions; paper based on an agreed topic based on recommended literature, presented in class, at a length of 15 min; a written seminar work in the form of critical reflection of a topic in the range of 3 to 5 pages sent to the teacher electronically.
Recommended literature
 • Bacon, F. Nové organon.
 • BERKELEY, George. Pojednání o základech lidského poznání: kde se zkoumají hlavní příčiny omylu a nesnází ve vědách, spolu s důvody skepticismu, ateismu a bezbožnosti. ISBN 8020504796.
 • DESCARTES, René. Meditationes de prima philosophia. ISBN 807298036x.
 • FICHTE, Johann Gottlieb. O pojmu vědosloví: Druhý úvod do vědosloví ; Pokus o nové podání vědosloví. ISBN 9788070072806.
 • FICHTE, Johann Gottlieb. Prvý úvod do Vedoslovia.
 • Friedrich Nietzsche. Genealogie morálky: polemika, Aurora, Praha. 2002.
 • GALILEI, Galileo. Dialóg o dvoch systémoch sveta. Bratislava, 1962.
 • HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Úvod. O podstatě filosofické kritiky vůbec a o jejím vztahu k současnému stavu filosofie zvláště.
 • HUME, David. Zkoumání o lidském rozumu. ISBN 8020505210.
 • CHOTAŠ, Jiří. a Jindřich KARÁSEK. Kantův kategorický imperativ. ISBN 8072980963.
 • Im. Kant. Základy metafyziky mravů.
 • KANT, Immanuel. Co znamená orientovat se v myšlení?.
 • KANT, Immanuel. Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou.
 • KANT, Immanuel. Úvod ke Kritice soudnosti: první verze. ISBN 9788072983179.
 • KIERKEGAARD, S?ren Aabye. Filosofické drobky: aneb drobátko filosofie. ISBN 8071981974.
 • LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Monadologie a jiné práce.
 • LOCKE, John. Esej o lidském rozumu.
 • MARX, , Karl. Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844. Praha, 1978.
 • MARX, Karl a Friedrich ENGELS. Německá ideologie.
 • NIETZSCHE, Friedrich. Soumrak model, čili, Jak se filosofuje kladivem. ISBN 8085885336.
 • RÖD, , Wolfgang. Novověká filosofie I. ISBN 8072980394.
 • RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie II. ISBN 8072981099.
 • SCHELLING, Friedrich. Dopisy o dogmatismu a kriticismu.
 • SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von. Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů: s komentáři Ch. Herrmanna, H. Fuhrmanse a W. Schulze. ISBN 8070070315.
 • SPINOZA, Benedikt. Etika. ISBN 80-86862-02-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts Philosophy (A14) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Science Social Sciences (A14) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts Social Sciences (Two-Subject Combination) (A14) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Education Social Sciences (A14) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts Philosophy (A8) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Education Social Sciences (A14) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts Social Sciences (Two-Subject Combination) (A8) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts Social Sciences (Two-Subject Combination) (A14) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts Social Sciences (Two-Subject Combination) (A10) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts Philosophy (A10) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Education Philosophy (A14) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Science Social Science (dual-subject study) (A14) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Science Social Sciences (A10) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts Philosophy (Two-Subject Combination) (A8) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts Human Studies focused Aesthetics (A9) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts Social Sciences (Two-Subject Combination) (A8) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts Social Sciences (Two-Subject Combination) (A14) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts Human Studies focused Aesthetics (A14) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts Social Sciences (Two-Subject Combination) (A14) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Education Philosophy (A7) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts Philosophy (A14) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts Social Sciences (Two-Subject Combination) (A8) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Education Social Sciences (A7) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Science - (A14) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Education Social Sciences (A14) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts Philosophy (Two-Subject Combination) (A14) Philosophy, theology - Summer