Course: Nutrition and Dietetics

« Back
Course title Nutrition and Dietetics
Course code KOPA/VDVK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Tichý Michal, MUDr. Ph.D. MPH
Course content


Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Credits: check test
Recommended literature
  • KOHOUT, P.; KOTRLÍKOVÁ, E. Základy klinické výživy. Praha: Agentura Krigl, 2005. 113s. ISBN 80-86912-08-6.
  • PENNINGTON, J. A. T. Bowes and Church´s Food Values of Portions Commonly Used. 17th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, 1998.. ISBN 0-397-55435-4.
  • ROGER, J. D. P. Kniha o zdravé výživě. Praha : Advent. 1995. 1995.
  • SCHLETT, S. 100 potravin pro zdraví : jaké šance skrývá správná výživa se všemi cennými složkami : jak zdravou výživou předcházet chorobám, mírnit potíže a posilovat imunitu. Praha: Ikar, 2008. 248s. ISBN 978-80-249-0991-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies General Nurse (K13) Health service 2 Summer