Course: Nutrition and Dietetics

« Back
Course title Nutrition and Dietetics
Course code KOPA/VDPK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Tichý Michal, MUDr. Ph.D. MPH
Course content


Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The course is a part of the theoretical basis for nursing care in the work of midwives. It is an introduction to the care of the basic need of a person - nutrition. It provides complex information about nutrition and its importance for the overall health of a human. It introduces the risks of malnutrition, excessive nutrition and the differences in feeding and nutrition intake in the old age. It includes clinical conditions in nutritional disorders and enteral and parenteral kinds of feeding in institutions and at homes. The course provides complex information about human nutrition and it further focuses on the nutrition of pregnant and breastfeeding women and infants, and women with a specific disease. It also explains and clarifies the reasons and consequences of nutritional disorders in health and disease.
Subject knowledge A student knows the basic needs of daily doses of nutrients, vitamins and minerals in health and disease and their appropriate food sources. A student knows the energy needs of an organism, nutritional needs of an individual with regard to age, gender and health conditions. A student is able to evaluate alternative nutrition methods objectively in the terms of nutritional needs. Professional skills A student will acquire skills for defining basic nutritional needs of patients with the respect to developmental traits of women. A student is able to use the screening tool MUST practically in order to evaluate the malnutrition risk of a patient. He knows and promotes breastfeeding as the best nutrition of a newborn. A student is able to teach a woman about the nutritional needs of infants, toddlers, and also during pregnancy.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Credits: check test
Recommended literature
  • KOHOUT, P.; KOTRLÍKOVÁ, E. Základy klinické výživy. Praha: Agentura Krigl, 2005. 113s. ISBN 80-86912-08-6.
  • KŘEMEN M, KOTRLÍKOVÁ E, SVAČINA Š A KOL. Parenterální a enterální výživa. Praha: Mladá fronta, 2009. ISBN 978-80-204-2070-1.
  • PENNINGTON, J. A. T. Bowes and Church´s Food Values of Portions Commonly Used. 17th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, 1998.. ISBN 0-397-55435-4.
  • ROGER, J. D. P. Kniha o zdravé výživě. Praha : Advent. 1995. 1995.
  • SCHLETT, S. 100 potravin pro zdraví : jaké šance skrývá správná výživa se všemi cennými složkami : jak zdravou výživou předcházet chorobám, mírnit potíže a posilovat imunitu. Praha: Ikar, 2008. 248s. ISBN 978-80-249-0991-2.
  • SVAČINA Š. A KOL. Klinická dietologie. Praha: Grada Publishing,, 2008. ISBN 978-80-247-2256-6.
  • SVAČINA Š, BRETŠNAJDROVÁ. A. Dietologický slovník.. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-062.
  • SVAČINA Š. Obezitologie a teorie metabolického syndromu. Praha. Triton, 2013. ISBN 978-80-7387-678-4.
  • ZADÁK Z, VYROUBAL P. Pokroky umělé výživy v intenzívní péči - orgánově specifické substráty. Anesteziologie a intenzívní medicína. 2008.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Midwife (K14) Health service 2 Summer