Předmět: Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech

« Zpět
Název předmětu Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech
Kód předmětu KOPA/PIVK
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 7
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Červinka Pavel, prof. MUDr. Ph.D.
  • Jankulárová Ľudmila, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. konzultace: Onemocnění srdce a cév (zánětlivá onemocnění, vrozené a získané srdeční vady, ischemická onemocnění srdce - akutní i chronická, dysrytmie, defibrilace, kardioverze, insuficience srdce a oběhu, cor pulmonale, onemocnění tepen, akutní tepenný uzávěr, onemocnění žil, akutní embolie, hypertenzní nemoc). 3. konzultace: Onemocnění dýchacích cest (vývojová onemocnění dýchacích cest, zánětlivé onemocnění dýchacích cest, nádorová onemocnění dýchacích cest, degenerativní a funkční onemocnění). 3. konzultace: Onemocnění trávicího systému (základní projevy poruch motility, trávení a vstřebávání, nemoci jícnu, krvácení z jícnových varixů, nemoci žaludku.) 4. konzultace: Diabetes mellitus. Poruchy vnitřního prostředí (poruchy metabolismu vody a elektrolytů, poruchy acidobazické rovnováhy, jiné metabolické choroby - obezita, dna, hyperlipidemie). Onemocnění ledvin a močových cest (poruchy tvorby a vylučování moče, insuficience vylučovacího systému - acidoza, alkaloza, uremie, metabolický rozvrat, renální hypertenze, infekce močových cest, záněty ledvin, akutní a chronické selhání, nádory vylučovacího systému). 5. konzultace: Onemocnění krve a krvetvorby (nemoci bílé krevní složky, leukémie, nemoci červené krevní složky, hemolytické příhody, krvácivé choroby, choroby sleziny). 6. konzultace: Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí (nemoci hypofýzy a hypotalamu, nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek, nemoci nadledvin). Akutní stavy při onemocnění žláz s vnitřní sekrecí. Témata seminářů: 1. konzultace: Ošetřovatelský proces u nemocného s akutní a chronickou formou ICHS Ošetřovatelský proces u nemocného se srdečním selháním Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním žilního a tepenného systému 2. konzultace: Ošetřovatelský proces u nemocného se zánětem dýchacích cest Ošetřovatelský proces u nemocného s astma bronchiale 3. konzultace: Ošetřovatelský proces u nemocného s vředovou chorobou gastroduodena 4. konzultace: Ošetřovatelský proces u nemocného s DM Ošetřovatelský proces u nemocného s poruchou vodné, elektorlytové a acidobazické rovnováhy Ošetřovatelský proces u nemocného glomerunefritidou a pyelonefritidou Ošetřovatelský proces u nemocného s renální insuficiencií 5. konzultace: Ošetřovatelský proces u nemocného anémií Ošetřovatelský proces u nemocného s leukémií Ošetřovatelský proces u nemocného s revmatoidní artritidou a osteoartrózou Ošetřovatelský proces u nemocného s osteoporózou 6. konzultace: Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním štítné žlázy a příštítných tělísek Ošetřovatelský proces u nemocného s endokrinními chorobami kůry nadledvin Problematika onkologického ošetřovatelství v interním ošetřovatelství Samostudium Onemocnění trávicího systému (nemoci tenkého a tlustého střeva, krvácení z gastrointestinálního traktu, nemoci jater, nemoci žlučníku a žlučových cest, nemoci slinivky břišní, akutní pankreatitis, nádory gastrointestinálního traktu). Onemocnění pohybového ústrojí (zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a páteře, kolagenózy, osteoporóza). Intoxikace a eliminační metody. Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním hepatobiliárního traktu Ošetřovatelský proces u nemocného s nespecifickými střevními záněty Ošetřovatelský proces u nemocného s akutní a chronickou pankreatitidou

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
Výstupy z učení
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství v interně. Seznamuje s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních oborech, která je poskytována v rámci sekundární a terciární zdravotní péče.
Student zná etiopatogenezi, léčbu a prevenci vnitřních chorob. Umí vypracovat plán ošetřovatelské péče u konkrétního interního onemocnění.
Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet a zkouška: Seminární práce (vypracování kazuistiky u klienta s vybraným onemocněním), kontrolní testy. Seminární práce (vypracování kazuistiky u klienta s vybraným onemocněním), kontrolní testy.
Doporučená literatura
  • CETKOVSKÁ, P. ET AL. Kožní změny u interních onemocnění. Praha: Grada Publishing, 2010. 240 s. ISBN 978-80-247-1004-4..
  • KLENER, P. et al. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Galén, 2006. 325s.. ISBN 8072624296.
  • KLENER, P. Vnitřní lékařství. 2. doplněné vydání., Praha: Galén, 2001.. ISBN 80-7262-101-7.
  • ŠAFRÁNKOVÁ,A., NEJEDLÁ, M.. Interní ošetřovatelství 1.1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s, 2006, 284 s.. 2006. ISBN 80-247-11486.
  • ŠAFRÁNKOVÁ,A., NEJEDLÁ, M.. Interní ošetřovatelství 2.1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s, 2006, 216 s.. 2006. ISBN 80-247-17778.
  • ZADÁK, Z., HAVEL, E. ET AL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2099-9..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta zdravotnických studií Všeobecná sestra (K13) Zdravotnictví 2 Zimní