Předmět: Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech

« Zpět
Název předmětu Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech
Kód předmětu KOPA/PIVK5
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 7
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Červinka Pavel, prof. MUDr. Ph.D.
 • Jakabčin Jozef, MUDr. Ph.D.
 • Maniaková Daša, Mgr.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. konzultace: Onemocnění srdce a cév (vrozené a získané srdeční vady, ischemická onemocnění srdce - akutní i chronická, dysrytmie, defibrilace, kardioverze, insuficience srdce a oběhu, cor pulmonale, onemocnění tepen, akutní tepenný uzávěr, onemocnění žil, akutní embolie, hypertenzní nemoc). 2. konzultace: Onemocnění dýchacích cest (vývojová onemocnění dýchacích cest, zánětlivé onemocnění dýchacích cest, nádorová onemocnění dýchacích cest, degenerativní a funkční onemocnění). 3. konzultace: Onemocnění ledvin a močových cest (poruchy tvorby a vylučování moče, insuficience vylučovacího systému - acidoza, alkaloza, uremie, metabolický rozvrat, renální hypertenze, infekce močových cest, záněty ledvin, akutní a chronické selhání, nádory vylučovacího systému). 4. konzultace: Diabetes mellitus. Poruchy vnitřního prostředí (poruchy metabolismu vody a elektrolytů, poruchy acidobazické rovnováhy, jiné metabolické choroby - obezita, dna, hyperlipidemie). 5. konzultace: Onemocnění krve a krvetvorby (nemoci bílé krevní složky, leukémie, nemoci červené krevní složky, hemolytické příhody, krvácivé choroby, choroby sleziny). 6. konzultace: Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí (nemoci hypofýzy a hypotalamu, nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek, nemoci nadledvin). Akutní stavy při onemocnění žláz s vnitřní sekrecí. Témata seminářů: 1. konzultace: Ošetřovatelský proces u nemocného s akutní a chronickou formou ICHS Ošetřovatelský proces u nemocného se srdečním selháním Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním žilního a tepenného systému 2. konzultace: Ošetřovatelský proces u nemocného se zánětem dýchacích cest Ošetřovatelský proces u nemocného s astma bronchiale 3. konzultace: Ošetřovatelský proces u nemocného glomerunefritidou a pyelonefritidou Ošetřovatelský proces u nemocného s renální insuficiencií 4. konzultace: Ošetřovatelský proces u nemocného s DM Ošetřovatelský proces u nemocného s poruchou vodné, elektorlytové a acidobazické rovnováhy 5. konzultace: Ošetřovatelský proces u nemocného anémií Ošetřovatelský proces u nemocného s leukémií 6. konzultace: Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním štítné žlázy a příštítných tělísek Ošetřovatelský proces u nemocného s endokrinními chorobami kůry a dřeně nadledvin Samostudium Onemocnění trávicího systému (nemoci tenkého a tlustého střeva, krvácení z gastrointestinálního traktu, nemoci jater, nemoci žlučníku a žlučových cest, nemoci slinivky břišní, akutní pankreatitis, nádory gastrointestinálního traktu). Onemocnění pohybového ústrojí (zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a páteře, kolagenózy, osteoporóza). Intoxikace a eliminační metody. Ošetřovatelský proces u nemocného s vředovou chorobou gastroduodena Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním hepatobiliárního traktu Ošetřovatelský proces u nemocného s nespecifickými střevními záněty Ošetřovatelský proces u nemocného s akutní a chronickou pankreatitidou

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
Výstupy z učení
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Charakterizuje klinické stavy v interním lékařství z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s interními chorobami. Seznamuje se specifikami diagnostiky oboru, léčby a ošetřovatelské péče nemocných v interních oborech.
Oborové znalosti: Student zná příčiny, etiologii a příznaky interních onemocnění. Student zná základní postupy při diagnostice a léčbě onemocnění ve vnitřním lékařství. Student umí popsat specifika ošetřovatelské péče o pacienty s interním onemocněním. Oborové dovednosti: Student umí vypracovat plán ošetřovatelské péče v kontextu specifik onemocnění v interních oborech. Student umí vypracovat, realizovat a vyhodnocovat edukační plán pro pacienty s vybraným interním onemocněním.
Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Min. 80% aktivní účast na seminářích, Vypracování seminární práce, Zápočtový test - úspěšnost min. 75 %
Doporučená literatura
 • BÁLINT, Ondrej a Janka ROTHOVÁ. Základy infektológie pre študentov ošetrovateľstva..
 • CETKOVSKÁ, P. ET AL. Kožní změny u interních onemocnění. Praha: Grada Publishing, 2010. 240 s. ISBN 978-80-247-1004-4..
 • GALLO, Jiří. Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult..
 • HÁNA, Václav. Endokrinologie pro praxi.
 • CHROBÁK, L. et al. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1309-0.
 • KLENER, P. et al. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Galén, 2006. 325s.. ISBN 8072624296.
 • KLENER, P. Vnitřní lékařství. 2. doplněné vydání., Praha: Galén, 2001.. ISBN 80-7262-101-7.
 • Kolektiv autorů. Kardiologie pro sestry. Obrazový průvodce. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4083-6.
 • Kolektiv autorů. Sestra a urgentní stavy.. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2548-2.
 • NAVRÁTIL, L. a kol. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2319-8.
 • NEJEDLÁ, M. 2006. Fyzikální vyšetření pro sestry. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006, 248s.. ISBN 80-247-1150-8.
 • SOUČEK, M. et al. Vnitřní lékařství.. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-2110-1.
 • ŠAFRÁNKOVÁ,A., NEJEDLÁ, M.. Interní ošetřovatelství 1.1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s, 2006, 284 s.. 2006. ISBN 80-247-11486.
 • ŠAFRÁNKOVÁ,A., NEJEDLÁ, M.. Interní ošetřovatelství 2.1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s, 2006, 216 s.. 2006. ISBN 80-247-17778.
 • VÖRÖSOVÁ, G. Et al. Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve. Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-358-5.
 • ZADÁK, Z., HAVEL, E. ET AL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2099-9..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta zdravotnických studií Všeobecná sestra (K15) Zdravotnictví 2 Zimní