Předmět: Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech II

« Zpět
Název předmětu Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech II
Kód předmětu KOPA/PI2V5
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Červinka Pavel, prof. MUDr. Ph.D.
 • Jakabčin Jozef, MUDr. Ph.D.
 • Maniaková Daša, Mgr.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. týden: Onemocnění ledvin a močových cest - infekce močových cest a ledvin, poruchy tvorby a vylučování moče. - 2h 2. týden: Onemocnění ledvin a močových cest - akutní a chronické selhání ledvin, renální hypertenze, nádory. - 2h 3. týden: Onemocnění krve a krvetvorby - nemoci bílé krevní složky, leukémie, nemoci červené krevní složky, krvácivé choroby. - 2h 4. týden: Onemocnění pohybového ústrojí - zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a páteře, kolagenózy, osteoporóza. - 2h 5. týden: Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí - nemoci hypofýzy a hypotalamu, nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek, nemoci nadledvin. - 2 h 6. týden: Akutní stavy při onemocnění žláz s vnitřní sekreci - 2h 7. týden: Intoxikace a eliminační metody - 2h Témata seminářů: 1. týden: Ošetřovatelská péče o pacienta se zánětlivým onemocněním močových cest a ledvin - 2h 2. týden: Ošetřovatelská péče o pacienta s akutní a chronickým selháním ledvin (hemodialýza, peritoneální dialýza) - 2h 3. týden: Ošetřovatelská péče o pacienty s anémií a trombocytopenií - 2h 4. týden: Ošetřovatelská péče o pacienta s leukémií - 2h 5. týden: Ošetřovatelská péče o pacienty s revmatoidní artritidou a osteoporózou - 2h 6. týden: Ošetřovatelská péče o pacienta onemocněním štítné žlázy a příštítných tělísek - 2h 7. týden: Ošetřovatelská péče o pacienta onemocněním kůry a dřeně nadledvin - 2h

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
Výstupy z učení
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Charakterizuje klinické stavy v interním lékařství z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s interními chorobami. Seznamuje se specifikami diagnostiky oboru, léčby a ošetřovatelské péče nemocných v interních oborech.
Oborové znalosti: Student zná příčiny, etiologii a příznaky interních onemocnění. Student zná základní postupy při diagnostice a léčbě onemocnění ve vnitřním lékařství. Student umí popsat specifika ošetřovatelské péče o pacienty s interním onemocněním. Oborové dovednosti: Student umí vypracovat plán ošetřovatelské péče v kontextu specifik onemocnění v interních oborech. Student umí vypracovat, realizovat a vyhodnocovat edukační plán pro pacienty s vybraným interním onemocněním.
Předpoklady
unspecified
KOPA/PI1V5 a zároveň KOPA/FYZV5 a zároveň KOPA/KPV5

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Min. 80% aktivní účast na seminářích, Vypracování seminární práce, Zápočtový test - úspěšnost min. 75 %
Doporučená literatura
 • CETKOVSKÁ, P. ET AL. Kožní změny u interních onemocnění. Praha: Grada Publishing, 2010. 240 s. ISBN 978-80-247-1004-4..
 • GALLO, Jiří. Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult.
 • HÁNA, Václav. Endokrinologie pro praxi.
 • CHROBÁK, L. et al. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1309-0.
 • kolektiv autorů. Kardiologie pro sestry. Obrazový průvodce.. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4083-6.
 • Kolektiv autorů. Sestra a urgentní stavy.. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2548-2.
 • KOPÁČIKOVÁ, Mária, Lada CETLOVÁ a Jaroslav STANČIAK. Ošetřovatelský proces a potřeby pacientů/klientů..
 • NAVRÁTIL, L. a kol. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2319-8.
 • NEJEDLÁ, Z. Fyzikální vyšetření pro sestry.. Praha, 2006. ISBN 80-247-1150-8.
 • TRACHTOVÁ, Eva, Gabriela TREJTNAROVÁ a Dagmar MASTILIAKOVÁ. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu..
 • VOKURKA, Samuel. Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie: učební texty a ošetřovatelské intervence nejen pro sestry z oboru hematologie a onkologie..
 • VÖRÖSOVÁ, G. Et al. Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve. Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-358-5.
 • WEBER, P. a KUBEŠOVÁ, H. Geriatrie. In: SOUČEK, M. a kol. Vnitřní lékařství. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-2110-1.
 • ZELENÍKOVÁ, Renáta a Lucie SIKOROVÁ. Ošetřovatelský proces a dokumentování:.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta zdravotnických studií Všeobecná sestra (P15) Zdravotnictví 2 Letní