Course: Nursing care in gynaecology and obstetrics

« Back
Course title Nursing care in gynaecology and obstetrics
Course code KOPA/PGVK5
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Lamplotová Ludmila, Mgr.
 • Binder Tomáš, doc. MUDr. CSc.
Course content
Lecture Topics: The First Consultation: The system of care for women Gynecological surgery Gynecological inflammations The Second Consultation: Physiological pregnancy, childbirth and postpartum period Irregular pregnancy, childbirth and the postpartum period Seminar Topics: The First Consultation: Nursing process for teen -girls, women in gynecological expertise Nursing process for women undergoing gynecological surgery Nursing process for women with inflammation of the external female genitals The Second Consultation: Nursing process for women with cancer of genitals Nursing process for women with physiological pregnancy Nursing process for women with physiological childbirth Nursing process in physiological childbirth The Third Consultation: Nursing process for women with risky or pathological pregnancy Nursing process for women with risky or pathological birth Childbirth nursing process with a risky or pathological course of puerperium Self-Study: Anatomy and physiology of the female reproductive system Investigative methods in gynecology and obstetrics Benign tumors, precancerous and malignant tumors of the female reproductive system

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The subject "Nursing Care in Gynaecology and Obstetrics" is a theoretically - practical one which introduces the students to the conception of the field of women care across the spectrum of physiological and pathological risk states. It is focused on gynecological and obstetrics care at the same time taking the advantage of the knowledge of the interdisciplinary study of other subjects (anatomy, physiology, the Latin language, nursing, professional training ...). Nursing process is focused on the physiological situation (a pregnancy, a childbirth and the postpartum period), in particular, on pathological states where the basic needs of women should be met.
Subject Knowledge: Students describe female reproductive system Students explain the menstrual cycle Students know basic investigative methods used in GYN - OBS field Students educate women before the expected gynecological surgery Students evaluate a physiological pregnancy, a childbirth and postpartum Professional Skills: Students will evaluate current physical condition of women in gynecological expertise Students implementa nursing process for women undergoing gynecological surgery Students can educate pregnant women by means of prenatal counselling Students provide education on breastfeeding
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Obligatory class attendance, passing the test, an assignment on a particular nursing topic.
Recommended literature
 • www.antikoncepce.cz.
 • www.cervix.cz.
 • www.cervix.cz.
 • www.gyn.cz.
 • www.gyne.cz.
 • www.gyne.cz.
 • www.gynekologickaordinace.cz.
 • www.klimakterickamedicina.cz.
 • www.levret.cz.
 • www.mojemedicina.cz.
 • CITTERBART, K. Gynekologie. 2.vyd. Praha: Galén, 2008..
 • ČECH,E. et al. Porodnictví. Praha: Grada Publishing, 2005..
 • ČEPICKÝ, P. Hormonální antikoncepce. Remedia, č.4, r.XIV.str. 259.
 • ČGPS. Doporučené postupy v perinatologii.
 • FAIT, T., DONÁT, J., JENÍČEK, J., BURDOVÁ, M., ZAHRÁDKOVÁ, J., KOLIBA, P. sen. Doporučení pro hormonální substituční terapii v postmenopauze, In Moderní gynekologie a porodnictví. 2010/ 2. s. 167:169.
 • FREITAG, P. Onkogynekologie-minimum pro praxi. Praha: Triton, 2001. 2001. ISBN 80-7254-196-X.
 • KALINOVÁ, T. Návštěvní služba. In Moderní babictví 2005/7. Praha: Levret, 2007. Str. 24-27..
 • KOLIBA, P. et al. Propedeutika v gynekologii a porodnictví pro PA. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta, 2004. 2004. ISBN 80-7042-353-6.
 • KUŽELOVÁ, M. Co by měla sestra vědě o antikoncepci. Praha: Levret s.r.o, 2005. 2005. ISBN 80-903183-7-1.
 • MAŠATA, J. Infekce v gynekologii. Praha: Maxdorf, 2006. ISBN 80-7345-107-7.
 • NEJEDLÁ, M. 2006. Fyzikální vyšetření pro sestry. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006, 248s.. ISBN 80-247-1150-8.
 • POHL, K., POHLOVÁ, L. Práce sestry na gynekologické ambulanci z pohledu lékaře. In Moderní babictví 2005/7. Praha: Levret, 2005. Str. 42-44..
 • POLÁKOVÁ, M. Práce sestry na gynekologické ambulanci z pohledu porodní asistentky. In Moderní babictví 2005/7. Praha: Levret, 2005. Str. 35-41..
 • REPKOVÁ, A. et. Gynekologické ošetřovatelství. Martin: Osveta, 2006. 2006. ISBN 80-8063-236-4.
 • ROZTOČIL, A. et al. Moderní gynekologie.. Praha, 2011.
 • SCHNEIDROVÁ, D. a kol. KOJENÍ. Nejčastější problémy a jejich řešení. Praha: Grada Publishing, 2006..
 • SLEZÁKOVÁ. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada Publishing, 2008..
 • VALENTA, J., ŠEBOR, J. Chirurgie pro bakalářské studium. Praha: Karolinum, 2004.
 • VOLEJNÍKOVÁ, H. Cvičení v práci porodní asistentky. 3. vyd. Brno: IDVPZ, 2002. ISBN 80-7013-351-1.
 • VORLÍČEK, V. et al. Klinická onkologie pro sestry. Praha:Grada Publishing, 2006. 2006. ISBN 80-247-1716-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies General Nurse (K15) Health service 2 Summer