Course: Nursing care in gynaecology and obstetrics

« Back
Course title Nursing care in gynaecology and obstetrics
Course code KOPA/PGPVK
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Lamplotová Ludmila, Mgr.
 • Binder Tomáš, doc. MUDr. CSc.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • CITTERBART, K. Gynekologie. 2.vyd. Praha: Galén, 2008..
 • ČECH,E. et al. Porodnictví. Praha: Grada Publishing, 2005..
 • ČEPICKÝ, P. Hormonální antikoncepce. Remedia, č.4, r.XIV.str. 259.
 • ČGPS. Doporučené postupy v perinatologii.
 • FAIT, T., DONÁT, J., JENÍČEK, J., BURDOVÁ, M., ZAHRÁDKOVÁ, J., KOLIBA, P. sen. Doporučení pro hormonální substituční terapii v postmenopauze, In Moderní gynekologie a porodnictví. 2010/ 2. s. 167:169.
 • FREITAG, P. Onkogynekologie-minimum pro praxi. Praha: Triton, 2001. 2001. ISBN 80-7254-196-X.
 • KALINOVÁ, T. Návštěvní služba. In Moderní babictví 2005/7. Praha: Levret, 2007. Str. 24-27..
 • KOLIBA, P. et al. Propedeutika v gynekologii a porodnictví pro PA. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta, 2004. 2004. ISBN 80-7042-353-6.
 • KUŽELOVÁ, M. Co by měla sestra vědě o antikoncepci. Praha: Levret s.r.o, 2005. 2005. ISBN 80-903183-7-1.
 • MAŠATA, J. Infekce v gynekologii. Praha: Maxdorf, 2006. ISBN 80-7345-107-7.
 • NEJEDLÁ, M. 2006. Fyzikální vyšetření pro sestry. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006, 248s.. ISBN 80-247-1150-8.
 • POHL, K., POHLOVÁ, L. Práce sestry na gynekologické ambulanci z pohledu lékaře. In Moderní babictví 2005/7. Praha: Levret, 2005. Str. 42-44..
 • POLÁKOVÁ, M. Práce sestry na gynekologické ambulanci z pohledu porodní asistentky. In Moderní babictví 2005/7. Praha: Levret, 2005. Str. 35-41..
 • REPKOVÁ, A. et. Gynekologické ošetřovatelství. Martin: Osveta, 2006. 2006. ISBN 80-8063-236-4.
 • SCHNEIDROVÁ, D. a kol. KOJENÍ. Nejčastější problémy a jejich řešení. Praha: Grada Publishing, 2006..
 • SLEZÁKOVÁ. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada Publishing, 2008..
 • VALENTA, J., ŠEBOR, J. Chirurgie pro bakalářské studium. Praha: Karolinum, 2004.
 • VOLEJNÍKOVÁ, H. Cvičení v práci porodní asistentky. 3. vyd. Brno: IDVPZ, 2002. ISBN 80-7013-351-1.
 • VORLÍČEK, V. et al. Klinická onkologie pro sestry. Praha:Grada Publishing, 2006. 2006. ISBN 80-247-1716-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies General Nurse (K13) Health service 2 Summer