Course: Nursing care in gynaecology

« Back
Course title Nursing care in gynaecology
Course code KOPA/PGPK
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Binder Tomáš, doc. MUDr. CSc.
 • Lamková Ivana, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The course is conceived as a theoretically - practical unit for midwives who care of a woman during her life. The course is a part of the basic professional complex of the courses for the midwifery field. It introduces a student to the latest knowledge from the field of clinical gynaecology. A great attention is paid to the primary prevention, which forms a significant share of midwives´ work and its aim is to ensure woman's health in all her life stages and also health conditions. The point of view of pathophysiological conditions the course deals with the pathophysiological which are the most worsening for the quality of life of a woman. The nursing care, which is provided in the form of nursing process, which respects the individuality and uniqueness of a woman, builds on the knowledge of clinical gynaecology, urogynaecology, gynaecologic oncology, gynaecology of the child age. The aim of this course is to enable a student to apply the acquired knowledge in real contact with female patients.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • CITTERBART, K. Gynekologie. 2.vyd. Praha: Galén, 2008..
 • ČECH,E. et al. Porodnictví. Praha: Grada Publishing, 2005..
 • ČEPICKÝ, P. Hormonální antikoncepce. Remedia, č.4, r.XIV.str. 259.
 • ČGPS. Doporučené postupy v perinatologii.
 • FAIT, T., DONÁT, J., JENÍČEK, J., BURDOVÁ, M., ZAHRÁDKOVÁ, J., KOLIBA, P. sen. Doporučení pro hormonální substituční terapii v postmenopauze, In Moderní gynekologie a porodnictví. 2010/ 2. s. 167:169.
 • FREITAG, P. Onkogynekologie-minimum pro praxi. Praha: Triton, 2001. 2001. ISBN 80-7254-196-X.
 • KALINOVÁ, T. Návštěvní služba. In Moderní babictví 2005/7. Praha: Levret, 2007. Str. 24-27..
 • KOLIBA, P. et al. Propedeutika v gynekologii a porodnictví pro PA. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta, 2004. 2004. ISBN 80-7042-353-6.
 • KUŽELOVÁ, M. Co by měla sestra vědě o antikoncepci. Praha: Levret s.r.o, 2005. 2005. ISBN 80-903183-7-1.
 • MAŠATA, J. Infekce v gynekologii. Praha: Maxdorf, 2006. ISBN 80-7345-107-7.
 • NEJEDLÁ, M. 2006. Fyzikální vyšetření pro sestry. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006, 248s.. ISBN 80-247-1150-8.
 • POHL, K., POHLOVÁ, L. Práce sestry na gynekologické ambulanci z pohledu lékaře. In Moderní babictví 2005/7. Praha: Levret, 2005. Str. 42-44..
 • POLÁKOVÁ, M. Práce sestry na gynekologické ambulanci z pohledu porodní asistentky. In Moderní babictví 2005/7. Praha: Levret, 2005. Str. 35-41..
 • REPKOVÁ, A. et. Gynekologické ošetřovatelství. Martin: Osveta, 2006. 2006. ISBN 80-8063-236-4.
 • SCHNEIDROVÁ, D. a kol. KOJENÍ. Nejčastější problémy a jejich řešení. Praha: Grada Publishing, 2006..
 • SLEZÁKOVÁ. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada Publishing, 2008..
 • VALENTA, J., ŠEBOR, J. Chirurgie pro bakalářské studium. Praha: Karolinum, 2004.
 • VOLEJNÍKOVÁ, H. Cvičení v práci porodní asistentky. 3. vyd. Brno: IDVPZ, 2002. ISBN 80-7013-351-1.
 • VORLÍČEK, V. et al. Klinická onkologie pro sestry. Praha:Grada Publishing, 2006. 2006. ISBN 80-247-1716-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Midwife (K14) Health service 1 Summer