Course: Nursing care in gynaecology II.

« Back
Course title Nursing care in gynaecology II.
Course code KOPA/PG2P5
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Binder Tomáš, doc. MUDr. CSc.
 • Rosezínová Alena, Mgr.
 • Kuniaková Michaela, MUDr.
Course content
Seminar Topics: 1. week: Care after a woman after epidural analgesia 2. week: Care after a woman after laparoscopic operation 3. week: Care after a woman after sectio cesarea 4. week: Care after a woman after a breast operation. 5. week: Care after a woman with endometriosis 6. week: Care after a woman with prolapse of the uterus 7. week: Care after a woman with climacteric syndrome 8. week: Care after a woman with incontinence 9. week: Care after a woman in terminal stadium 10. week: Care after a woman with bleeding state 11. week: Care after a woman with sudden gynaecological accident

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The subject is designed as a theoretical and practical unit for the birth assistants, who are caring after a woman during her life. The subject is a part of the complex set of basic specialized subjects in the field of midwifery, which introduces the students with the newest facts from the clinical gynaecology. The attention is put on the primary prevention, which is an important role of the birth assistant when caring after a woman during all age periods while being healthy and ill. Regarding the pathophysiological states the subject is focused on those, which are the key for the quality of a female life. The facts from the clinical gynaecology, urogynaecology, oncogynaecology, gynaecology of children are then followed by the nursing care, which is provided by means of a nursing process taking into consideration the individuality of each specific woman. The aim of the subject is to develop the skill to be used in a real contact with women.
Subject Knowledge: Student describes reproduction system of a woman. Student explains menstruation cycle of a woman.Student names basic examination methods used in the field of gynaecology and evaluates the parameters of the results.Student consults a woman before the expected gynaecological operation. Student knows hormonal disorders of the reproduction system of a woman. Student is able to classify and define the pathologies of female reproduction organs. Professional Skills: Providing physical examination student evaluates the actual state of a woman in a gynaecological ambulance. Student undertakes a nursing process for a woman undergoing a gynaecological operation. Student is able to provide a consultation for a woman with an inflammation or undergoing an operation. Student is able to evaluate the level of a wound/injury and treat it.
Prerequisites
unspecified
KOPA/PG1P5

Assessment methods and criteria
unspecified
Obligatory seminar attendance, passing controlling tests, a project assignment on a given medical topic, an oral exam.
Recommended literature
 • CITTERBART, K. Gynekologie. 2.vyd. Praha: Galén, 2008..
 • ČECH,E. et al. Porodnictví. Praha: Grada Publishing, 2005..
 • ČEPICKÝ, P. Hormonální antikoncepce. Remedia, č.4, r.XIV.str. 259.
 • ČGPS. Doporučené postupy v perinatologii.
 • FAIT, T., DONÁT, J., JENÍČEK, J., BURDOVÁ, M., ZAHRÁDKOVÁ, J., KOLIBA, P. sen. Doporučení pro hormonální substituční terapii v postmenopauze, In Moderní gynekologie a porodnictví. 2010/ 2. s. 167:169.
 • FREITAG, P. Onkogynekologie-minimum pro praxi. Praha: Triton, 2001. 2001. ISBN 80-7254-196-X.
 • KALINOVÁ, T. Návštěvní služba. In Moderní babictví 2005/7. Praha: Levret, 2007. Str. 24-27..
 • KOLIBA, P. et al. Propedeutika v gynekologii a porodnictví pro PA. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta, 2004. 2004. ISBN 80-7042-353-6.
 • KUŽELOVÁ, M. Co by měla sestra vědě o antikoncepci. Praha: Levret s.r.o, 2005. 2005. ISBN 80-903183-7-1.
 • MAŠATA, J. Infekce v gynekologii. Praha: Maxdorf, 2006. ISBN 80-7345-107-7.
 • NEJEDLÁ, M. 2006. Fyzikální vyšetření pro sestry. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006, 248s.. ISBN 80-247-1150-8.
 • POHL, K., POHLOVÁ, L. Práce sestry na gynekologické ambulanci z pohledu lékaře. In Moderní babictví 2005/7. Praha: Levret, 2005. Str. 42-44..
 • POLÁKOVÁ, M. Práce sestry na gynekologické ambulanci z pohledu porodní asistentky. In Moderní babictví 2005/7. Praha: Levret, 2005. Str. 35-41..
 • REPKOVÁ, A. et. Gynekologické ošetřovatelství. Martin: Osveta, 2006. 2006. ISBN 80-8063-236-4.
 • ROB, L. MARTAN, A. CITTERBART, K. Gynekologie, 2. přepracované vydání. Praha, 2008.
 • ROZTOČIL, A. et al. Moderní gynekologie.. Praha, 2011.
 • SCHNEIDROVÁ, D. a kol. KOJENÍ. Nejčastější problémy a jejich řešení. Praha: Grada Publishing, 2006..
 • SLEZÁKOVÁ. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada Publishing, 2008..
 • VALENTA, J., ŠEBOR, J. Chirurgie pro bakalářské studium. Praha: Karolinum, 2004.
 • VOLEJNÍKOVÁ, H. Cvičení v práci porodní asistentky. 3. vyd. Brno: IDVPZ, 2002. ISBN 80-7013-351-1.
 • VORLÍČEK, V. et al. Klinická onkologie pro sestry. Praha:Grada Publishing, 2006. 2006. ISBN 80-247-1716-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Midwife (P15) Health service 1 Summer