Předmět: OSE ve vnitřním lékařství II

« Zpět
Název předmětu OSE ve vnitřním lékařství II
Kód předmětu KOPA/OVL2W
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Maniaková Daša, Mgr.
 • Červinka Pavel, prof. MUDr. Ph.D.
 • Kordík Jan, MUDr.
Obsah předmětu
Témata přednášek: Onemocnění ledvin a močových cest (poruchy tvorby a vylučování moče, insuficience vylučovacího systému - acidoza, alkaloza, uremie, metabolický rozvrat, renální hypertenze, infekce močových cest, záněty ledvin, akutní a chronické selhání, urolitiáza, nádory vylučovacího systému). 4h Onemocnění krve a krvetvorby (nemoci bílé krevní složky, leukémie, nemoci červené krevní složky, hemolytické příhody, krvácivé choroby, choroby sleziny). 2h Onemocnění pohybového ústrojí (zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a páteře, kolagenózy, osteoporóza). 2h Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí (nemoci hypofýzy a hypotalamu, nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek, nemoci nadledvin). Akutní stavy při onemocnění žláz s vnitřní sekrecí. 2h Klinická onkologie. 2h Intoxikace a eliminační metody. 2h Témata seminářů: Ošetřovatelský proces u nemocného glomerunefritidou a pyelonefritidou 2h Ošetřovatelský proces u nemocného s renální insuficiencií 1h Ošetřovatelský proces u nemocného anémií 1h Ošetřovatelský proces u nemocného s leukémií 1h Ošetřovatelský proces u nemocného s trombocytopénií 1h Ošetřovatelský proces u nemocného s revmatoidní artritidou a osteoartrózou 1h Ošetřovatelský proces u nemocného s osteoporózou 1h Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním štítné žlázy a příštítných tělísek 2h Ošetřovatelský proces u nemocného s endokrinními chorobami kůry nadledvin 2h Problematika onkologického ošetřovatelství v interním ošetřovatelství

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
Výstupy z učení
Předmět navazuje na předchozí předměty Ošetřovatelství ve vnitřním lékařství a je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství v interně. Seznamuje s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních oborech, která je poskytována v rámci sekundární a terciární zdravotní péče.
Studenti se seznámí s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních oborech, která je poskytována v rámci sekundární a terciární zdravotní péče.
Předpoklady
Splnění požadavků předmětů OSE ve vnitřním lékařství I, Klinická propedeutika a farmakologie I a II a Fyziologie I
KOPA/OVL1W

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Seminární práce (vypracování kazuistiky u klienta s vybraným onemocněním), kontrolní testy.
Doporučená literatura
 • CHROBÁK, L. Propedeutika vnitřního lékařství. 1.vyd. Grada Publishing, 191s. ISBN 80-7169-274-3. 1997.
 • KLENER, P. a kol. Základy vnitřního lékařství pro bakalářské studium. 1.vyd. Praha: Vydavatelství Karolinum, 170s. ISBN 80-7184-121-8. 1996. ISBN 80-7184-121-8.
 • KLENER, P. et al. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Galén, 2006. 325s.. ISBN 8072624296.
 • KLENER, P. Vnitřní lékařství. 2. doplněné vydání., Praha: Galén, 2001.. ISBN 80-7262-101-7.
 • KORDAČ, J. Vnitřní lékařství I-III. 1.vyd. Praha: Avicenum,. 1989.
 • KUBEŠOVÁ, H. ET AL. Komplikace vnitřních chorob - příručka ošetřovatelských postupů. Brno: IDV PZ, 2000.. ISBN 80-7013-299-X.
 • MAREK, J. et al. Farmakoterapie vnitřních nemocí. Praha : Grada, 2005. 776s.. ISBN 80-247-0839-6.
 • ŠAFRÁNKOVÁ,A., NEJEDLÁ, M.. Interní ošetřovatelství 1.1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s, 2006, 284 s.. 2006. ISBN 80-247-11486.
 • ŠAFRÁNKOVÁ,A., NEJEDLÁ, M.. Interní ošetřovatelství 2.1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s, 2006, 216 s.. 2006. ISBN 80-247-17778.
 • ZÁČEKOVÁ, M., SIMOČKOVÁ, V., KONTROVÁ, L. a kol. Štandardy v pôrodnej asistenci. Martin: Osveta, 2006. 120 s.. 2006. ISBN 80-8063-221-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta zdravotnických studií Všeobecná sestra (A09) Zdravotnictví 2 Letní