Předmět: OSE ve vnitřním lékařství I

« Zpět
Název předmětu OSE ve vnitřním lékařství I
Kód předmětu KOPA/OVL1W
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Maniaková Daša, Mgr.
 • Červinka Pavel, prof. MUDr. Ph.D.
 • Jakabčin Jozef, MUDr. Ph.D.
 • Kordík Jan, MUDr.
 • Šlechtová Dana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: Onemocnění srdce a cév (zánětlivá onemocnění, vrozené a získané srdeční vady, ischemická onemocnění srdce - akutní i chronická, dysrytmie, defibrilace, kardioverze, insuficience srdce a oběhu, cor pulmonale, onemocnění tepen, akutní tepenný uzávěr, onemocnění žil, akutní embolie, hypertenzní nemoc). Onemocnění dýchacích cest (vývojová onemocnění dýchacích cest, zánětlivé onemocnění dýchacích cest, nádorová onemocnění dýchacích cest, degenerativní a funkční onemocnění, traumatologická onemocnění dýchacích cest). Onemocnění trávicího systému (základní projevy poruch motility, trávení a vstřebávání, nemoci jícnu, krvácení z jícnových varixů, nemoci žaludku.) Onemocnění trávicího systému (nemoci tenkého a tlustého střeva, krvácení z gastrointestinálního traktu, nemoci jater, nemoci žlučníku a žlučových cest, nemoci slinivky břišní, akutní pankreatitis, nádory gastrointestinálního traktu). 4h Diabetes mellitus. 2h Poruchy vnitřního prostředí (poruchy metabolismu vody a elektrolytů, poruchy acidobazické rovnováhy, jiné metabolické choroby - obezita, dna, hyperlipidemie). 2h Témata seminářů: Ošetřovatelský proces u nemocného s akutní a chronickou formou ICHS 2h Ošetřovatelský proces u nemocného se srdečním selháním 2h Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním žilního a tepenného systému 2h Ošetřovatelský proces u nemocného se zánětem dýchacích cest 2h Ošetřovatelský proces u nemocného s astma bronchiale 2h Ošetřovatelský proces u nemocného s vředovou chorobou gastroduodena 2h Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním hepatobiliárního traktu 2h Ošetřovatelský proces u nemocného s nespecifickými střevními záněty 2h Ošetřovatelský proces u nemocného s akutní a chronickou pankreatitidou 2h Ošetřovatelský proces u nemocného s poruchou vodné, elektorlytové a acidobazické rovnováhy

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
Výstupy z učení
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství v interně. Seznamuje s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních oborech, která je poskytována v rámci sekundární a terciární zdravotní péče.
Studenti se seznámí s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních oborech, která je poskytována v rámci sekundární a terciární zdravotní péče.
Předpoklady
Splnění požadavků předmětů Anatomie I a II, Ošetřovatelství I a II, Ošetřovatelské postupy I a II a Klinická propedeutika a farmakologie I.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Seminární práce (vypracování kazuistiky u klienta s vybraným onemocněním), kontrolní testy.
Doporučená literatura
 • CHROBÁK, L. Propedeutika vnitřního lékařství. 1.vyd. Grada Publishing, 191s. ISBN 80-7169-274-3. 1997.
 • KLENER, P. et al. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Galén, 2006. 325s.. ISBN 8072624296.
 • KLENER, P. Vnitřní lékařství. 2. doplněné vydání., Praha: Galén, 2001.. ISBN 80-7262-101-7.
 • KORDAČ, J. Vnitřní lékařství I-III. 1.vyd. Praha: Avicenum,. 1989.
 • KUBEŠOVÁ, H. ET AL. Komplikace vnitřních chorob - příručka ošetřovatelských postupů. Brno: IDV PZ, 2000.. ISBN 80-7013-299-X.
 • MAREK, J. et al. Farmakoterapie vnitřních nemocí. Praha : Grada, 2005. 776s.. ISBN 80-247-0839-6.
 • ŠAFRÁNKOVÁ,A., NEJEDLÁ, M.. Interní ošetřovatelství 1.1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s, 2006, 284 s.. 2006. ISBN 80-247-11486.
 • ŠAFRÁNKOVÁ,A., NEJEDLÁ, M.. Interní ošetřovatelství 2.1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s, 2006, 216 s.. 2006. ISBN 80-247-17778.
 • ZÁČEKOVÁ, M., SIMOČKOVÁ, V., KONTROVÁ, L. a kol. Štandardy v pôrodnej asistenci. Martin: Osveta, 2006. 120 s.. 2006. ISBN 80-8063-221-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta zdravotnických studií Všeobecná sestra (A09) Zdravotnictví 2 Zimní