Course: Management Skills

« Back
Course title Management Skills
Course code KMG/KPV02
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Balach Vladimír, Ing. MBA
 • Hetto Petr, Ing.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified, unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • BASU, Andreas, FAUST, Liane. Umění úspěšné komunikace. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-5032-3..
 • BĚLOHLÁVEK, František, KOŠŤAN, Pavel, ŠULEŘ, Oldřich. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X..
 • JAROMÍR VEBER A KOL. Management, vydalo Management Press, Praha, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0..
 • KHELEROVÁ, Vladimíra. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 3. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3566-5..
 • KNOBLAUCH, Jorg a kol. Time management. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4431-5..
 • MILOSLAV KONEČNÝ. Management vývoj teorie a praxe řízení, Slezská univerzita Opava, 1998. ISBN 80-85879-08-5..
 • OLDŘICH ŠULEŘ. 100 klíčových manažerských technik, Computer Press, Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2173-3..
 • PLAMÍNEK, Jiří. Sebepoznání, sebeřízení a stres. 3. vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4751-4..
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3664-8..
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení porad. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4118..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Social and Economic Studies Economics and Management (A) Economy 1 Summer