Course: Environmental Economics

« Back
Course title Environmental Economics
Course code KMG/BEKZP
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Smejkal Josef, PhDr. Ing. Ph.D. et Ph.D.
 • Jílková Jiřina, prof. Ing. CSc.
 • Macháč Jan, Ing.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Continuous assessment, concluding test
Recommended literature
 • CYRANI,P. A KOL. Environmentální ekonomie a politika:výukové případové studie, UK, Praha, 2007.
 • HADRABOVÁ, A. Veřejná správa životního prostředí I. VŠE Praha 2008.
 • Moldan, B. a kol. Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Praha, UK, 1997, 307 s. ISBN 80-7184-434-9..
 • Ritschelová, I. a kol. Úvod do ekonomiky životního prostředí. 2004.
 • RITSCHELOVÁ,I. Dopad poplatků za znečišťování životního prostředí na konkurenceschopnost podniků, Cenia, Praha, 2008.
 • RITSCHELOVÁ,I. Environmental Policy: Selected Chapters, UJEP Ústí n. L. 2007.
 • RITSCHELOVÁ,I. Liberalizace obchodu s environmentálním zbožím a službami:trendy v ČR, Linde, Praha, 2009.
 • STONAWSKI, J. Základy ekologie, Karolinum Praha 1997.
 • ŠAUER, P. a kol. Úvod do ekonomiky životního prostředí, VŠE Praha 1997.
 • ŠAUER, P. Environmentální ekonomie a politika - Výukové případové studie. UK Praha 2007.
 • ŠAUER, P. Introduction to Environmental Economics and Policy, VŠE Praha 2007.
 • ŠÍMA, J. - URBANOVÁ, T. Tržní přístup k ochraně životního prostředí. Oeconomica Praha 2004.
 • ŠTĚPÁNEK, Z. Ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí, UP Olomouc 1997.
 • TOŠOVSKÁ, E. A KOL. Makroekonomické souvislosti ochrany ŽP, C.H. Beck, Praha, 2010.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Social and Economic Studies Financial management (B) Economy 3 Winter
Faculty of Social and Economic Studies Business Administration and Management (B) Economy 3 Winter