Course: Environmental Economics

« Back
Course title Environmental Economics
Course code KMG/1EKZP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Smejkal Josef, PhDr. Ing. Ph.D. et Ph.D.
 • Jílková Jiřina, prof. Ing. CSc.
 • Macháč Jan, Ing.
 • Dubová Lenka, Ing.
Course content
1. Defining the economics of the environment Basic terms, relations to other fields and sciences 2. Environment and natural sources Basic elements of the environment (air, water, soil, emissions and wastes) 3. Problems of the environment Pollution of the environment, excessive use of natural sources 4. Causes for the birth of environmental problems in market economies market failures, externalities, government failure, public choice, ownership rights 5. Economic connections of the problematics of the environment effectiveness (maximal social effectiveness, socially optimal pollution) economics of the environment (conception of the sustainable development, environmental economics, ecological economics) 6. Macroeconomic connections of the protection of the environment protection of the environment and economic growth protection of the environment and unemployment protection of the environment and price growth protection of the environment and balance of payment 7. Microeconomic connections of the protection of the environment Influence of the protection of the environment in the entrepreneurial sphere Social connections of the protection of the environment 8. State environmental policy principles, priorities and tools 9. Normative tools for the policy of the protection of the environment system of administrative regulation regulations, limits and standards 10. Economic tools for the protection of the environment charges, taxes, financial support, deposit re-funding systems tradable emission permits, environmental insurance 11. Ethic tools for the protection of the environment, information, education, ecolabelling, accompanying contracts, EMS 12. Legal ensuring of the protection of the environment 13. Institutions Ministry of the environment Czech inspection of the environment State fund of the environment Institutions of the state administration 14. International connections of the protection of the environment global environmental problems and their solution international institutions and contracts environmental policy of the EU

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Continuous assessment, concluding test
Recommended literature
 • CYRANI,P. A KOL. Environmentální ekonomie a politika:výukové případové studie, UK, Praha, 2007.
 • HADRABOVÁ, A. Veřejná správa životního prostředí I. VŠE Praha 2008.
 • Moldan, B. a kol. Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Praha, UK, 1997, 307 s. ISBN 80-7184-434-9..
 • Ritschelová, I. a kol. Úvod do ekonomiky životního prostředí. 2004.
 • RITSCHELOVÁ,I. Dopad poplatků za znečišťování životního prostředí na konkurenceschopnost podniků, Cenia, Praha, 2008.
 • RITSCHELOVÁ,I. Environmental Policy: Selected Chapters, UJEP Ústí n. L. 2007.
 • RITSCHELOVÁ,I. Liberalizace obchodu s environmentálním zbožím a službami:trendy v ČR, Linde, Praha, 2009.
 • STONAWSKI, J. Základy ekologie, Karolinum Praha 1997.
 • ŠAUER, P. a kol. Úvod do ekonomiky životního prostředí, VŠE Praha 1997.
 • ŠAUER, P. Environmentální ekonomie a politika - Výukové případové studie. UK Praha 2007.
 • ŠAUER, P. Introduction to Environmental Economics and Policy, VŠE Praha 2007.
 • ŠÍMA, J. - URBANOVÁ, T. Tržní přístup k ochraně životního prostředí. Oeconomica Praha 2004.
 • ŠTĚPÁNEK, Z. Ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí, UP Olomouc 1997.
 • TOŠOVSKÁ, E. A KOL. Makroekonomické souvislosti ochrany ŽP, C.H. Beck, Praha, 2010.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Social and Economic Studies Business Administration and Management (B) Economy 3 Winter
Faculty of Social and Economic Studies Financial management (B) Economy 3 Winter