Course: Methodology of Teaching Geography I

« Back
Course title Methodology of Teaching Geography I
Course code KGEO/P701
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Pavlasová Zuzana, Mgr.
  • Peštová Jana, PaedDr.
Course content
Educational system of geography Objectives of teaching geography (according to Bloom classification) Teaching analysis Teaching methods and forms of work Preparing for the lessons Teaching materials Evaluation Geographical field work Educational projects Geographical leisure activity

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
This course follow up with The General Didactic. Students will learn ?why?, ?what? and ?how? teach geography. They wil meet specific teaching methods and forms of the geography education on the basic schools. They will deal with the progression of pupils geography thinking.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
The granting of credit is required active participation in seminars, the development and presentation of a seminar on the work of the selected topic (Didactics analysis of one of the thematic units of study geography at school), at least one appearance before students in the "mikroteaching."
Recommended literature
  • FUCHS, J. (1992): Jak se vyučuje zeměpis v zahraničí. Bi, Che, Ze, č. 3, 4..
  • HÁJEK, J. (1999): Didaktika zeměpisu. ZČU Plzeň.
  • KŰHNLOVÁ, H. Vybrané kapitoly z didaktiky geografie I. Karolinum Praha 1997. 55 s..
  • LANGR L. Úloha motivace ve vyučování na ZŠ..
  • PETTY, G. Moderní vyučování. PORTÁL Praha 1996. 380 s..
  • ŠUPKA J., HOFMANN E. Vybrané kapitoly z didaktiky regionální geografie. PF MU Brno, 66 s. , 1990..
  • Učebnice zeměpisu, pracovní sešity..
  • Vybrané články z našich i zahraničních metodických časopisů (Geografické rozhledy, Biologie, chemie, zeměpis, Geografija v škole, Geographie Heute..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester