Course: Human and Urban Geography

« Back
Course title Human and Urban Geography
Course code KGEO/P326
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Anděl Jiří, doc. RNDr. CSc.
 • Rybová Kristýna, Mgr.
Course content
1. Object and office geography of population 2. Placement population concerning natural and social economic factor. Anthropy. 3. Density of population. Concentration of population. 4. Dynamism of population. Natural movement. 5. Mechanical and social movement 6. Demographic cycle. Print of demographic revolution. 7. Structure population according to sex and age. Print of age structure. 8. Racial structure, lingual and nationality structure, structure according to religion, economic and social structure population. 9. Geography of settlement. Study, method, resident troops, typology. 10. Rural settlement and settlement of transient type. 11. Towns - genesis, criteria, position. 12. Towns - function, typology, rear, space matrix structure, urbanization.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Course is engaged in development of the number of inhabitants, their migration mobility, urbanization, transformations in structure, distribution, town planning, and development of cities and transformation of settlement in wide context with natural environment and economical base of community. Practical aspect cover concrete acquaint with a model region, individually choosed by student.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • ČASOPISY Demografie, Geografické rozhledy.
 • BAŠOVSKÝ, O., MLÁDEK, J. Geografia obyvateľstva a sídiel. UK Bratislava, 1985 (popř. novější vydání). 223 s..
 • BAŠOVSKÝ, O., MLÁDEK, J. Geografia obyvateľstva a sídiel. UK Bratislava, 223 s.. 1985.
 • HAMPL, M. a kol. Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. PřF UK, Praha, 395 s.. 1996.
 • CHALUPA, P., TARABOVÁ, Z. Základy geografie obyvatelstva, demografie a geografie sídel. UJEP Brno, 1983. 159 s..
 • MLÁDEK, J. Cvičenia zo socioekonomickej geografie. UK Bratislava, 1983. 192 s..
 • PAVLÍK, Z. Základy demografie. Academia, Praha, 1986. 736 s..
 • PAVLÍK, Z. Základy demografie. Academia, Praha, 736 s.. 1986.
 • VOTRUBEC, C. Lidská sídla, jejich typy a rozmístění ve světě. Academia, Praha, 1980. 396 s..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Geography (A6) Geography courses 2 Winter
Faculty of Education Geography (A7) Geography courses 2 Winter