Course: Social Communication

« Back
Course title Social Communication
Course code KGEO/N301
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Bláha Jan Daniel, PhDr. RNDr. Ph.D.
Course content
Communication in the workplace; Basic types of behaviour: passive, assertive, aggressive; Providing and receiving feedback; Communication and acceptance of unpleasant messages; Conflicts - prevention and resolution; Teamwork; Problems in communication.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The course is to give to students the basic theoretical information in the field of social communications. On the practically-oriented seminars the students use the interactive methods to acquire practical skills. Emphasize are practical exercises - presentation, analysis, proposals for alternative solutions.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • BOOHER, D: Komunikujte s jistotou. Computer Press Brno, 1999. 336 s.
  • CARNEGIE, D.: Jak získávat přátele a působit na lidi. TALPRESS PRAHA, 1993..
  • ČÍHALOVÁ, E.: Jak rozvíjet komunikaci a spolupráci. Agentura STROM Praha, 1999..
  • MC LAGAN, P., KREMBS., P.: Komunikace na úrovni: jak dosáhnout ještě vyšší výkonnosti pomocí účinné komunikace. Management Press, Ringier ČR, 1998. 190 s..
  • MĚCHUROVÁ, A.: Jak dobře mluvit a úspěšně jednat. VŠ J. A. Komenského Praha, 2002..
  • MUSILOVÁ, M.: Dovednosti sociálního styku. UP PdF Olomouc, 1996..
  • ŠPAČKOVÁ, A.: Moderní rétorika. Grada Praha, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester