Course: Geographical Potential of Tourism

« Back
Course title Geographical Potential of Tourism
Course code KGEO/N055
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Navrátil Aleš, PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Active cooperation in seminar, presentation of tourist interesting area (choice or give), control test of traversing therms.
Recommended literature
 • Attl, P., Nejdl, K. Turismus I. Praha, 2044.
 • Commerce on-Tourism (COT). Časopis. www.cot.cz.
 • CzechTourism-Česká centrála cestovního ruchu. Statistiky, Kompendium, www.czechtourism.cz.
 • Dnešní svět. Cestovní ruch na Zemi. 5, 2007-08..
 • Geografické rozhledy. 1, 21, 2011-2012..
 • Pásková, M. Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu. Gaudeamus, Hradec Králové.. 2009.
 • Štěpánek, V., Kopačka, L., Šíp, J. Geografie cestovního ruchu. Karolinum Praha, 228 s.. 2001.
 • Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. (eds.) . Ekonomická a sociální geografie. MU Brno.. 2008.
 • Vystoupil, J. Geografie cestovního ruchu. In: Toušek, V., Kunc. J., Vystoupil, J. a kol.: Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, s. 295 - 329. . 2008.
 • Vystoupil, J. a kol. Atlas cestovního ruchu České republiky, MMR Praha, ESF MU Brno. . 2006.
 • Vystoupil, J., Šauer, M. . Geografie cestovního ruchu Česka. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 286 s. . 2011.
 • Weaver, D., Lawton, L. Tourism management. John Wiley. 488 s.. 2006.
 • Williams, S. Tourism Geography. A New Synthesis. Routledge. 309 s.. 2009.
 • World Tourism Organization. www.world-tourism.org, Světová organizace cestovního ruchu..
 • Zelenka, J., Pásková, M. Výkladový slovník cestovního ruchu. Linde Praha, 768 s.. 2012.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester