Course: Methodology of Teaching Geography I

« Back
Course title Methodology of Teaching Geography I
Course code KGEO/N004
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pavlasová Zuzana, Mgr.
 • Peštová Jana, PaedDr.
Course content
The special methodology of teaching geograpgy as a scientific discipline, its relationship to geography Methodology of teaching planetary geography Methodology of teaching cartography Methodology of teaching physical geography Methodology of teaching human geography Methodology of teaching regional geography of continents and oceans Methodology of teaching regional geography of the Czech republic Methodology of teaching local area Methodology of teaching about landscape and environment Teaching news

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Course presents the teaching transformation of the geographical knowledge to the school geography. The main objective is to "arm" students the necessary knowledge and skills for their future practice in the secondary schools. One part of the course is the clinical teaching practice.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Active involvement in the work and discussions in workshops, seminars. Creating own teaching aids with methodological instructions for use in the classroom and its presentation in the seminar. Processing educational project.
Recommended literature
 • Učebnice zeměpisu, pracovní sešity.
 • Vybrané články z našich i zahraničních metodických časopisů (Geografické rozhledy, Biologie, chemie, zeměpis, Geografija v škole, Geographie Heute.
 • Základní pedagogické dokumenty..
 • FUCHS J. Jak se vyučuje zeměpis v zahraničí. Bi, Che, Ze 1992, č. 3, 4..
 • HÁJEK, J. Didaktika zeměpisu. ZČU Plzeň. 1999.
 • CHALUPA P. ŠUPKA J. Vybrané kapitoly ze speciální didaktiky geografie. PF UJEP Brno, 96 s.. 1985.
 • KŰHNLOVÁ, H. Vybrané kapitoly z didaktiky geografie I. Karolinum Praha 1997. 55 s..
 • LANGR L. Úloha motivace ve vyučování na ZŠ..
 • MACHYČEK J., FRIČOVÁ H., PAPÍK M. Základy didaktiky geografie. SPN Bratislava, 343 s.. 1985.
 • MACHYČEK J. Základy didaktiky fyzické geografie. PřF UP Olomouc 1982. 107 s..
 • PETTY, G. Moderní vyučování. PORTÁL Praha 1996. 380 s..
 • ŠUPKA J., HOFMANN E. Vybrané kapitoly z didaktiky regionální geografie. PF MU Brno, 66 s.. 1990.
 • ŠUPKA J. Problémové vyučování zeměpisu na ZŠ a SŠ. PVVŠ 1988/89 č. 2, s. 74-76..
 • ŠUPKA J. Přehled didaktiky geografie ve cvičeních a úlohách II. díl. Speciální didaktika geografie. PF UJEP Brno 1988. 135s..
 • TURKOTA J. A KOL. Základy všeobecnej didaktiky geografie. SPN Bratislava 1980. 263 s..
 • WAHLA A. Didaktika zeměpisu I. a II. PF Ostrava..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester