Course: Methodology of Teaching Geography I

« Back
Course title Methodology of Teaching Geography I
Course code KGEO/N002
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pavlasová Zuzana, Mgr.
 • Peštová Jana, PaedDr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Course follow up with a common methodology of teaching and each geographical discipline. The main objective is to acquaint students with the basic theoretical concepts of creating system of teaching geography in our country, to compare it with the concepts of teaching in selected countries and the "arm" students with the necessary knowledge and skills for their future practice in schools.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Učebnice zeměpisu, pracovní sešity.
 • Vybrané články z našich i zahraničních metodických časopisů (Geografické rozhledy, Biologie, chemie, zeměpis, Geografija v škole, Geographie Heute.
 • Základní pedagogické dokumenty..
 • FUCHS J. Jak se vyučuje zeměpis v zahraničí. Bi, Che, Ze 1992, č. 3, 4..
 • HÁJEK, J. Didaktika zeměpisu. ZČU Plzeň. 1999.
 • KŰHNLOVÁ, H. Vybrané kapitoly z didaktiky geografie I. Karolinum Praha 1997. 55 s..
 • LANGR L. Úloha motivace ve vyučování na ZŠ..
 • PETTY, G. Moderní vyučování. PORTÁL Praha 1996. 380 s..
 • ŠUPKA J., HOFMANN E. Vybrané kapitoly z didaktiky regionální geografie. PF MU Brno, 66 s.. 1990.
 • WAHLA A. Didaktika zeměpisu I. a II. PF Ostrava..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester