Course: Regional Geography of the World C

« Back
Course title Regional Geography of the World C
Course code KGEO/0042
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Anděl Jiří, doc. RNDr. CSc.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Encyclopedia Britannica. Chicago, 1999..
 • Fortuna Print, Praha 2002. 503 s..
 • Lexikon zemí 2003..
 • National Geographic; Geografické rozhledy..
 • The World Almanac. New York, 1999..
 • The World Book Encyclopedia. USA - UK,. 1999.
 • ANDĚL J., MAREŠ R. "Nový svět" - Amerika, Austrálie a Oceánie. Encyklopedický přehled zemí. Země světa do kapsy III. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000, 285 s..
 • ANDĚL J., MAREŠ R., PEŠTOVÁ J. Přehled geografických místopisných názvů pro studenty učitelství - obor geografie. PF UJEP, Ústí n.L. 2000, 47 s..
 • ANDĚL J., MAREŠ R. "Starý svět" - Asie a Afrika. Encyklopedický přehled zemí. Země světa do kapsy II. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1999, 399 s..
 • BIČÍK I. a kol. Lidé na Zemi. Česká geografická společnost, Praha 1995, 47 s..
 • Kolektiv. Encyklopedie Zeměpis světa. Columbus Praha 1994, 512 s..
 • SKOKAN L., BURSA M., PEŠTOVÁ J. Geografické tabulky. Scientia, Praha 2000, 150 s..
 • SKOKAN L., HRALA V., VITVAROVÁ I. Geografie světového hospodářství. SNTL, Alfa, Praha, 1988. 328 s..
 • ŠINDLER P., BAAR V. Regionální geografie světa a oceánů. Pedagogická fakulta v Ostravě. 1988.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester