Course: Regional Geography of the World B

« Back
Course title Regional Geography of the World B
Course code KGEO/0040
Organizational form of instruction Lecture
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Anděl Jiří, doc. RNDr. CSc.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The course synthesizes the geographical study of almost all disciplines dealing with partial geographical issues. The attention is being paid to the synthesis of physico-geographic and socio-geographic issues at different territorial (and functional) hierarchical levels: continent - macro region - ?representative of the macro region?.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Encyclopedia Britannica. Chicago, 1999..
 • Lexikon zemí 2000. Fortuna Print, Praha 1999. 503 s..
 • National Geographic; Geografické rozhledy.
 • The World Almanac. New York, 1999..
 • The World Book Encyclopedia. USA - UK,. 1999.
 • ANDĚL J., MAREŠ R. "Nový svět" - Amerika, Austrálie a Oceánie. Encyklopedický přehled zemí. Země světa do kapsy III. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000, 285 s..
 • ANDĚL J., MAREŠ R., PEŠTOVÁ J. Přehled geografických místopisných názvů pro studenty učitelství - obor geografie. PF UJEP, Ústí n.L. 2000, 47 s..
 • BIČÍK I. a kol. Lidé na Zemi. Česká geografická společnost, Praha 1995, 47 s..
 • Kolektiv. Encyklopedie Zeměpis světa. Columbus Praha 1994, 512 s..
 • SKOKAN L., BURSA M., PEŠTOVÁ J. Geografické tabulky. Praha, 2000.
 • SKOKAN L., HRALA V., VITVAROVÁ I. Geografie světového hospodářství. SNTL, Alfa, Praha, 1988. 328 s..
 • ŠINDLER P., BAAR V. Regionální geografie světa a oceánů. Pedagogická fakulta v Ostravě. 1988.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester